search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Persbericht ANP van 17 mei 2021 betreffende problemen van boeren m.b.t. de aansluiting van geplaatste zonnepanelen

De PVV-fractie heeft op 19 mei vragen gesteld over het persbericht van het ANP van 17 mei 2021 betreffende problemen van boeren m.b.t. de aansluiting van geplaatste zonnepanelen.

 "Op 17 mei 2021 maakt het ANP melding van het feit dat talrijke boerenbedrijven financiële schade lijden doordat de netwerkbeheerders hun geplaatste zonnepanelen niet kunnen of willen aansluiten. Vanuit de provincie Drenthe heeft GS altijd het gebruik van zon op dak gestimuleerd, boven zon op land. Als boeren nu daadwerkelijk meer zon op dak gaan plaatsen, is dat een heel goede zaak maar dat zij de door hen opgewekte stroom dan niet kunnen leveren aan het net is te gek voor woorden. Het gaat hier niet om zonneparken of zonneweiden maar zon op dak.

De PVV is van mening dat zon op dak voorrang moet krijgen bij het aansluiten op het netwerk, vergelijkbaar met particuliere daken.
Daarom de volgende vragen:

  • Is GS het eens met de PVV dat zon op dak voorrang dient te krijgen boven zon op land m.b.t. de aansluiting op het netwerk?
  • Is GS bereid om met de netwerkbedrijven te bekijken wat er moet gebeuren om zon op dak (particulier of op bedrijfsdaken) zo snel mogelijk te kunnen aansluiten?


Nico Uppelschoten,
fractievoorzitter PVV Drenthe"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen