search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

PvdA: "Windpark Drentse Monden"

Op 5 november heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over Windpark Drentse Monden.

"Op 9 februari 2015 heeft de Minister van EZ, na overleg met de provincie Drenthe en de betrokken gemeenten besloten dat windpark Drentse Monden een omvang krijgt van 150 MW. Het zou hierbij gaan om 50 windmolens met een vermogen van 3MW. Sindsdien is in alle relevante publicaties altijd gesproken over een windpark van circa 150 MW.

In 2015 bepleit Gedeputeerde Staten op verzoek van Provinciale Staten tweemaal schriftelijk bij het Ministerie van EZ om ten tijde van de aanleg van de windturbines te eisen dat de nieuwste technieken worden toegepast waardoor mogelijk een groter opgesteld vermogen per windmolen bereikt kan worden en er in totaliteit minder windmolens nodig zijn om tot een totaalvermogen van 150 MW te komen. Dit wordt niet gehonoreerd maar wel worden er uiteindelijk 5 molens geschrapt uit het oorspronkelijke plan.

Op 1 november 2018 publiceert de Staatscourant het volgende bericht: Kennisgeving Besluiten Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin wordt aangegeven dat van vrijdag 2 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018 de besluiten ter inzage liggen voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen. In de toelichting wordt aangegeven dat het om een windpark gaat met een totaalvermogen van circa 150 MW.

Op 29 oktober 2018 publiceert Windpark Drentse Monden Oostermoer op haar website de keuze voor het type windturbine en in het artikel is tevens te lezen dat het om turbines gaat met een vermogen van 3,9 MW waardoor een totaalvermogen wordt opgesteld van 175,5 MW.

Hierover heeft de PvdA-fractie de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van het besluit van Windpark Drentse Monden Oostermoer om 45 windturbines te plaatsen met een totaalvermogen van 175,5 MW?
  • Bent u het met ons eens dat het besluit van Windpark Drentse Monden Oostermoer strijdig is met eerdere besluiten van o.a. het Ministerie van EZ?
  • Bent u het met ons eens dat Windpark Drentse Monden Oostermoer zich dient te houden aan eerdergenoemde besluitvorming en uitgangspunten en hoe denkt u dat te bereiken?
  • Ziet u kans om hierbij gelijktijdig te pleiten voor het verkleinen van het windpark tot 38 windturbines ( x 3,9MW = 148,2MW)?

Hendrikus Loof, PvdA Statenfractie"

Betrokken statenleden

Loof
Dhr. H. Loof Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen