search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

PvdA: "Voorgenomen wijziging energiebelasting"

Op 28 augustus heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de voorgenomen wijziging energiebelasting.

"In juni is het klimaatakkoord gepresenteerd. In dit klimaatakkoord is er terecht veel aandacht om van het Groningse gas af te gaan. Een belangrijke maatregel om dat te bewerkstelligen is het wijzigen van de energiebelasting. Door deze wijziging zal elektriciteit goedkoper worden en gas duurder.Daarnaast heeft de Minister bekend gemaakt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen zal worden vervangen door een terugleversubsidie.De schuif in de energiebelasting kan vooral tot hogere energiekosten leiden voor mensen in een oude woning die moeilijk te isoleren is (bijvoorbeeld monumenten) en voor mensen die het geld niet hebben om te investeren of zich niet in de schulden kunnen of willen steken. Daar komt ook bij dat banken nog steeds een zeer passieve houding hebben bij het verstrekken van financieringen voor verduurzaming. Hun daden komen niet overeen met hun woorden.

De Statenfractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze groep Drentse inwoners die straks geconfronteerd worden met dit gewijzigd Rijksbeleid. Zij ziet voor de Provincie Drenthe een rol om de mogelijkheden om te participeren te vergroten.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Deelt u de zorg van de PvdA dat grote groepen Drentse inwoners straks geconfronteerd worden met een hogere energierekening, omdat zij niet in staat zijn hun woning te verduurzamen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid met de Drentse partners (waaronder de woningcorporaties en de Drentse gemeenten) te kijken naar een Drentse aanpak, zodat deze groep ook gelijke mogelijkheden krijgt om hun woning te verduurzamen? Zo nee, waarom niet?
  • Ziet u mogelijkheden om de Drentse woningeigenaren verder te ondersteunen?
  • Uit onderzoek van ING blijkt dat woningeigenaren willen investeren in zonnepanelen als de terugverdientijd niet boven de 7 jaar ligt. Door de terugleversubsidie zal de terugverdientijd stijgen. Bent u bereid bij de Minister aan te dringen deze terugverdientijd niet verder op te laten lopen om de verduurzamingsslag van woningen niet af te remmen? Zo nee, waarom niet?
  • Banken pakken nog niet hun maatschappelijke rol die zij zouden moeten spelen (en zeggen te willen spelen). Ziet u mogelijkheden om banken op hun verantwoordelijkheid te wijzen?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers"

Betrokken statenleden

Zwiers
Dhr. P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen