search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

PvdA: "Studenten-OV vakantieperiode 2018"

Op 24 juni heeft de PvdA Statenfractie schriftelijke vragen ingediend over de Ov-studentenkaart die niet geldig is na 21 juli 2018.

" De OV-studentenkaart vervalt op 16 juli 2018. De vakantieperiode in Regio Noord begint op 21 juli 2018. Dat betekent dat studenten voor de tussenliggende dagen de reiskosten zelf moeten betalen. Noordelijke studenten vinden dit onredelijk en zijn een petitie gestart met als inzet de OV-studentenkaart voor het gehele schooljaar geldig te maken. De petitie is ruim 5000 keer getekend (per 24 juni, 15.00 uur)

De PvdA fractie steunt de studenten en hun verzoek en heeft daarover de volgende vragen aan GS:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat studenten in de Regio Noord in de laatste week voor de noordelijke vakantieperiode zelf hun OV-reiskosten moeten betalen?
  2. Bent u het met de PvdA fractie eens dat het principe gelijke monniken, gelijke kappen voor alle studenten die gebruik maken van de OV-studentenkaart zou moeten gelden?
  3. Bent u bereid deze ongelukkige vakantiespeling van het lot op korte termijn aanhangig te maken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en te pleiten voor aanpassing van de OV-studentenkaart zodat deze het gehele schooljaar geldig is?
  4. Bent u daarnaast bereid om, indien DUO niet bereid is de situatie aan te passen, te bezien wat tot de eigen mogelijkheden behoort in overleg met het OV-Bureau Groningen-Drenthe, zodat studenten die gebruik van diensten van het OV-bureau Groningen-Drenthe niet met meerkosten worden geconfronteerd in de week voorafgaand aan de vakantieperiode in de Regio Noord?
  5. Zo ja, wanneer denkt u ons daarover te kunnen informeren?
  6. Zo nee, waarom niet?

Hendrikus Loof

PvdA Statenfractie"

Betrokken statenleden

Loof
Dhr. H. Loof Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen