PvdA: "Edelhert in Drenthe"

Gepubliceerd op: 21 november 2020 13:11

Op 21 november heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het Edelhert in Drenthe.

"Uit recente mediapublicaties vernemen wij dat er al ongeveer twee jaar een wild edelhert in onze provincie verblijft. Het dier is nauwelijks gezien en lijkt uit de buurt te blijven van mensen en bewoning. Formeel hanteert de provincie de nulstand voor edelherten en zou het dier afgeschoten moeten worden. In het geldende flora- en faunabeleidsplan 2014 wordt echter ruimte geboden aan zich zelfstandig vestigende dieren: als een nieuwe soort in een Drents biotoop past is deze in principe altijd welkom, zo is er te lezen onder de kop Ons Beleid (Flora- en faunabeleidsplan 2014, p. 15). Naar het zich laat aanzien heeft het dier op eigen kracht onze provincie weten te bereiken, en is het dier volgens het flora- en faunabeleidsplan automatisch passend binnen de Drentse biotopen. Dat betekent dat de discussie over edelherten in Drenthe naar ons idee verder moet gaan dan het adagium: we schieten het beest af. Een Soorten Effect Rapportage (SER) is aan de orde bij uitzetting van dieren die nu nog niet voorkomen in onze provincie. Voor een zich zelfstandig vestigend dier is dit niet het geval.

De PvdA heeft hierover de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van het feit dat er sinds ongeveer twee jaar een wild edelhert verblijft in onze provincie?
  • Bent u van mening dat het dier moet worden afgeschoten vanwege het ontbreken van een SER? Zo ja, hoe rijmt u dit met het huidige beleid zoals is vastgelegd in het flora- en faunabeleidsplan uit 2014?
  • Bent u bereid met relevante organisaties op het gebied van flora- en faunabeheer in overleg te treden om in gezamenlijkheid een oplossing te zoeken voor deze kwestie?
  • Bent u bereid in afwachting van de uitkomsten van dat overleg, geen onomkeerbare acties in te zetten (lees: afschieten van het hert)?

Namens de PvdA-fractie,

Rudolf Bosch

 

 

 

"