search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/banner_pvda_298817

PvdA, VVD, CU: "Berichtgeving RTV Drenthe gaswinning kleine velden"

De fracties PvdA, VVD en ChristenUnie hebben schriftelijke vragen gesteld over het artikel op RTV Drenthe, getiteld: "Kleine gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald". 

"Op donderdag 11 juli 2019 verscheen een artikel op RTV Drenthe, getiteld 'Kleine gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald'. Dit artikel is gebaseerd op gezamenlijk onderzoek van RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân op basis van een aantal winningsplannen voor kleine gasvelden in Noord-Nederland.

Uit de berichtgeving komt het beeld naar voren dat de winning van aardgas uit de kleine velden in onder andere Drenthe door de NAM en Vermillion wordt versneld. De Drentse politiek is altijd duidelijk geweest: geen extra gaswinning in Drenthe door het verlagen van de gaswinning in Groningen. Door de berichtgeving wordt de onrust onder de inwoners in de winningsgebieden over de mogelijke effecten van versnelde gaswinning uit de kleine gasvelden begrijpelijkerwijs aangezwengeld. Die zorgen komen onder andere voort uit de ondoorzichtige informatievoorziening, maar ook uit de mogelijke schadelijke effecten die bodemdaling heeft op de bebouwde omgeving en de natuur.

Naar aanleiding hiervan hebben PvdA, VVD en ChristenUnie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Herkent het college van GS het in de hierboven genoemde berichtgeving van RTV Drenthe geschetste beeld over de tendens van versnelling van de gaswinning?
  2. Deelt het college van GS de zorgen van de PvdA, VVD en de ChristenUnie over de berichtgeving rondom de versnelling van de gaswinning uit de kleine velden in Noord-Nederland / Drenthe?
  3. In hoeverre heeft het college op basis van de huidige winningsplannen, de adviezen van SodM en bijbehorende risico-analyses zicht op de effecten van de gaswinning op de ondergrond (bodemdaling, eventuele toegenomen kans op seismische activiteit en gevolgschade hiervan)?
  4. Is het college van GS bereid om er opnieuw in de overleggen met het Ministerie van Economische Zaken / minister Wiebes met klem op te wijzen dat vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag worden afgewenteld op de inwoners van de gebieden?

Namens de fracties van PvdA, ChristenUnie en VVD,

Rudolf Bosch, Bernadette Van den Berg-Slagter en Jan Smits"

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

J. Smits
J. Smits Statenlid MEER INFO
B. Van Den Berg Slagter
B. van den Berg-Slagter Statenlid MEER INFO
Bosch
Dhr. R.A.A. Bosch Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen