Partij voor de Dieren: "Risico’s en overlast door jacht"

Gepubliceerd op: 29 juli 2021 19:07

Op 29 juli heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over risico's en overlast door jacht.

"Inwoners en recreanten in het buitengebied ondervinden soms hinder van de jacht in de Drentse natuur. Een belangrijke reden voor overlast is het lawaai (geknal) van het gebruik van wapens. Met name na zonsondergang geeft dit een zeer onveilig gevoel. Daarnaast geeft het rijden met auto's in bossen waar veel voetgangers zijn overlast, en ook het zien of horen van jachtpraktijken is (met name voor kinderen) beschadigend.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het gebruik van wapens in de natuur en behalve voor de veiligheid, lijkt het ons van belang dat Drenthe een aantrekkelijke provincie blijft voor recreanten waarvan er velen niet gediend zijn van de jacht.

  • De ontheffing het gebruik van het geweer in het kader van het Faunabeheerplan Ree geldt in de lente/zomer (1 april t/m 14 september) een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang. In het vroege voorjaar en vroege najaar betekent dit dat er dat er in de schemer in de bossen nog geschoten mag worden, met alle risico´s van dien. a. Waarom staat de provincie toe dat er mag geschoten worden in de schemer? b. Waarom wordt het tijdstip zonsopkomst en zonsondergang niet aangehouden voor meer veiligheid? c. Ziet u hier gevaar voor onschuldige passanten?
  • Is het bij u bekend dat de ontheffing om op reeën te mogen schieten na zonsondergang wordt misbruikt om ook andere dieren, zoals jonge vossen te schieten? Zo ja, wat doet de provincie hiertegen?
  • Mag er een wapen worden gebruikt op de openbare weg of in andere voor publiek toegankelijke plaats? Welke regelgeving is hierop van toepassing? 
  • Voor de gehele provincie Drenthe is er een ontheffing voor het gebruik van geweer voor het doden van reeën in het kader van Faunabeheerplan Ree. Waarom mag er worden gejaagd in de hele provincie en is de jacht op reeën niet beperkt tot de zogenaamde aanrijdingen-´hotspots´(zoals bijvoorbeeld in de provincie Friesland)?
  • Het wordt steeds drukker in de natuur, waardoor het schieten met geweer voor meer risico's kan leiden voor recreanten. Is dit voor GS aanleiding om de ontheffing in het kader van het Faunabeheerplan Ree aan te passen? Zo nee, waarom niet?
  • Welke acties kunnen inwoners/recreanten ondernemen als ze last ondervinden van de jacht? Hoe vaak komen er bij de provincie klachten binnen over de jacht? 
  • Wanneer de regels met betrekking tot de jacht worden overtreden, krijgt de provincie daar melding van? Zo ja, heeft u hier cijfers van? 
  • Op de site van de provincie ontbreekt het Meldpunt faunaovertredingen bij Loket onder ´Klachten, bezwaar of melding doorgeven´. a. Waarom staat dit meldpunt er niet bij? b. Wilt u dit aanpassen en dit meldpunt wel bij Loket zetten? Zo nee, waarom niet?
  • Op de homepage van https://www.faunaloketdrenthe.nl/ staat: ´Vermoed u een overtreding´ met daarna een link naar faunaschade in plaats van het meldpunt. Wilt u deze fout herstellen?
  • Vindt u dat op de website van de FaunaBeheerEenheid Drenthe een link naar het Meldpunt faunaovertredingen zou moeten staan? Zo nee, waarom niet? 


Renate Zuiker, Partij voor de Dieren"