search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

OpDrenthe: "Onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen"

Op 8 juli heeft de fractie OpDrenthe schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoeksrapport van RIVM over  'Blootstelling Beschermingsmiddelen Omwonenden'. 

"In Provinciale Staten van Drenthe is afgesproken om alle partijen die te maken hebben met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Drenthe bij elkaar te brengen. De minister heeft onlangs het onderzoeksrapport van RIVM over Blootstelling Beschermingsmiddelen Omwonenden naar de Tweede Kamer gezonden. Het college en de Vereniging Drentse Gemeenten hebben op 4 juli jl. in Assen een informatieavond belegd over het onderzoeksrapport. Daarbij gaven het RIVM en het Ministerie van LNV een toelichting op het rapport. Conclusies waren onder meer:

  • dat mensen die naast dergelijke percelen wonen meer stoffen opnemen dan elders maar er door de gebruikte spuittechniek en gekozen windrichting er geen overschrijding van de normen is vastgesteld.
  • In het onderzoek van RIVM is niet gekeken naar gezondheidsrisico's omdat dit buiten de opdracht viel.
  • RIVM stelt wel meer onderzoek te willen doen naar de risico's, maar zegt hiervoor op dit moment geen financiële middelen te hebben.

Op grond hiervan vragen wij u:

  1. Bent u het met ons eens dat dit onderzoek niets duidelijker maakt over de situatie in Drenthe. Zo nee, waarom niet.
  2. Bent u het met ons eens dat dit onderzoek erg beperkt is geweest door de gebruikte spuittechniek alleen neerwaarts te onderzoeken en met de windrichting van de bebouwing af. Zo nee, waarom niet.
  3. Bent u het met ons eens dat dit onderzoek niets oplost ten aanzien van de zorgen in met name Westerveld over de gezondheidsrisico's bij de lelieteelt. Zo nee, waarom niet. Bent u het met ons eens dat het niet hebben van onderzoeksgeld geen reden mag zijn om geen onderzoek uit te voeren. Zo nee, waarom niet.
  4. Bent U bereid LNV aan te spreken op haar verantwoordelijkheid om wel meer onderzoek uit te laten voeren c.q. specifiek onderzoek uit te voeren rond de lelieteelt. Zo nee, waarom niet.
  5. Bent u bereid om eventueel zelf onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de mate van gebruik van bedoelde middelen in Drenthe en hun effecten op mens en milieu. Zo nee, waarom niet.

Namens de Fractie OpDrenthe,

Frank Duut"

Betrokken statenleden

F.p. Duut
F.P. Duut Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen