search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

JA21: "Handen af van Drentse bieren"

Op 13 oktober 2021 heeft de fractie van JA21 schriftelije vragen gesteld onder de titel: Handen af van Drentse bieren.

"Het zal u niet ontgaan zijn, maar er komt weer een belastingverhoging aan. Ditmaal betreft het een herziening van alcoholaccijnzen waardoor voornamelijk de kleine brouwers hard worden geraakt. Het wetsvoorstel behelst onder meer het afschaffen van de korting voor kleine (tot 200.000 hectoliter per jaar) brouwerijen.

Echter, deze korting is ooit ontworpen om de schaalvoordelen die kleine brouwerijen ontberen lichtelijk te compenseren. Kleine brouwerijen hebben immers meer vakmensen nodig per hectoliter bier, en zijn dus onderworpen aan relatief hogere lasten. Afschaffen van de kortingsregel maakt het speelveld tussen klein en groot dus ongelijker.

Ook de tweede wijziging, het koppelen van de accijns aan het alcoholpercentage van het bier, pakt voor kleine brouwerijen onevenredig nadelig uit. Immers, kleine brouwerijen produceren verhoudingsgewijs meer speciaalbieren die gemiddeld genomen een hoger alcoholpercentage hebben.
Voorzitter, Drenthe heeft relatief veel kleine brouwerijen. En juist deze prachtige brouwerijen, vaak ontstaan als uit de hand gelopen hobby, herbergen naast prachtige ambachten en lekkere lokale bieren ook werkgelegenheid. En dat alles komt onder druk te staan door weer een belastingverhoging, aldus de kleine brouwerijen en brancheorganisatie CRAFT. Een belastingverhoging waarbij de Drent zelf dus ook last van zal hebben gezien deze graag mag genieten van een ambachtelijk streekproduct. Voor sommige inwoners zal het wellicht niet meer te betalen zijn en die zullen dan mogelijk uitwijken naar een goedkoper en veraf geproduceerd bier.

Dit alles is al verontrustend genoeg, maar dan komt er nog een schepje bovenop. In de beslisnota van de Rijksoverheid staat namelijk ook nog eens dat ''mogelijk leidt het voorstel tot afschaffen van het verlaagd tarief voor kleine bierbrouwerijen tot weerstand, dit betreft echter een kleine groep (zonder sterke lobby)...''. Met andere woorden: ben je klein, dan heb je pech.

Om deze redenen stellen wij u de volgende vragen:

  • Bent u het met ons eens dat de overheid zich moet richten op een fijn vestigingsklimaat voor alle ondernemers, dus ook kleine lokale bierbrouwerijen zonder sterke lobby?
  • In hoeverre bent u van mening dat dit nationale beleid het beleid van de provincie Drenthe ondermijnt, waar het college van GS immers vol inzet op regionale productie en consumptie?
  • Bent u bereid een signaal af te geven aan de relevante nationale bewindspersonen waarin u duidelijk aangeeft dat kleine bierbrouwerijen in Drenthe een belangrijke bron zijn qua werkgelegenheid, ambacht, hoogwaardige streekproducten en welbehagen?
  • Bent u verder bereid dat signaal aan te vullen met de oproep dat deze kleine groep zonder sterke lobby wel degelijk belangrijk is voor de provincie Drenthe en daarom het beschermen waard is?

Alvast bedankt voor uw moeite,
Namens JA21, Thomas Blinde"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen