search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Wildstroperij"

Op 23 mei heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over wildstroperij.

"Op maandag 23 mei publiceerde het Dagblad van het Noorden het artikel "In de vroege ochtend klinken schoten in het veld", met als onderwerp de wildstroperij in Drenthe. In het artikel wordt het beeld geschetst dat er geen exacte cijfers over stroperij worden bijgehouden. Ook meldt het Drentse bestuur van de landelijke Jagersvereniging "bijna wekelijks [...] een bericht dat ergens een stroper is geweest" te krijgen.

GroenLinks vindt dat stroperij in Drenthe hard moet worden aangepakt. Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Kunt u aangeven hoe toezicht en handhaving op stroperij geregeld zijn? Is deze handhaving in uw optiek voldoende?
  • Heeft u op dit moment een beeld van het aantal meldingen van stroperij in Drenthe?
  • Bent u bereid met de diverse partijen (Faunabeheereenheid, wildbeheereenheden, terreinbeherende organisaties, politie, OM, gemeenten) in overleg te gaan om te komen tot verbeterde monitoring van meldingen van stroperij?
  • Ben u bereid er bij de politie op aan te dringen prioriteit te stellen aan het bestrijden van stroperij in gebieden waar dat veel gemeld wordt?
  • Ziet u nog andere mogelijkheden om de bestrijding van stroperij in Drenthe te versterken?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen