search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

GroenLinks: "TT convenant"

Op 13 juni heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het TT convenant.

"In het artikel "Geluidshinder trekt aan de bel", Dagblad van het Noorden d.d. 8 juni 2018 , geeft de Stichting Geluidhinder Baggelhuizen aan dat zij bang is dat het belang van de omwonenden van het TT Circuit in de Formule 1-discussie ondersneeuwt. Het TT convenant is op 16 februari 2011 door diverse partijen, waaronder Provincie Drenthe, ondertekend. Het artikel stelt tevens dat er onlangs "nog een bijeenkomst [is] geweest van de convenantpartners, om de resultaten van een bemiddelingspoging van een mediator te bespreken." Voorts wordt aangegeven dat men officieel twee keer per jaar een bijeenkomst hoort te hebben, maar dat "door allemaal redenen steeds [wordt] uitgesteld". Dit staat in artikel 4.13 van het convenant.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is het TT convenant nog steeds onverminderd van kracht?
  • Betekent dit dat nieuwe activiteiten op het circuit, zoals mogelijk de Formule 1, binnen de bestaande ruimte voor geluidshinder dienen plaats te vinden en niet tot extra hinder mogen leiden?
  • Wie heeft het initiatief genomen tot de bemiddelingspoging van een mediator?
  • Welk probleem ligt aan die bemiddelingspoging ten grondslag?
  • In hoeverre is deze bemiddelingspoging succesvol te noemen?
  • Vindt er tweemaal per jaar overleg plaats, met doel zoals verwoord in artikel 4.13?
  • Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

 

Betrokken statenleden

J.n. Kuipers
J.N. Kuipers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen