search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Spoedlocaties bodemvervuiling in Drenthe"

Op 9 september heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over spoedlocaties bodemvervuiling in Drenthe.

"Op de website van de Provincie Drenthe is een lijst te raadplegen met alle spoedlocaties waar bodemverontreiniging aanwezig is. Volgens deze lijst zijn er 19 locaties in Drenthe waar de risico's nog niet zijn beheerst. Eind 2015 is een convenant bodem en ondergrond gesloten door de Staatssecretaris van Infrastructuur, het IPO, VNG en de Unie van Waterschappen. In dit convenant staat de ambitie te lezen dat alle spoedlocaties gesaneerd moeten zijn of in elk geval beheerst aan het einde van de convenantperiode.

De bekende gevallen van bodemverontreiniging die als spoedlocaties zijn gemarkeerd stammen veelal uit de tachtiger jaren. Het feit dat het in al die jaren sindsdien niet gelukt is alle spoedlocaties te saneren baart de fractie van GroenLinks grote zorgen. Dat staat in schril contrast met het woord 'spoed'. In berichtgeving van RTV Drenthe van afgelopen zomer was te lezen dat Rijkswaterstaat er vanuit gaat dat niet alle locaties binnen de convenantperiode gesaneerd danwel beheerst zijn.

Naar aanleiding van deze lijst en het gesloten convenant heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde staten:

  • Bent u met de Fractie van GroenLinks van mening dat er alles in het werk gesteld moet worden om de spoedlocaties die al jaren bekend zijn zo spoedig mogelijk aan te pakken?
  • Acht u sanering van alle spoedlocaties voor eind 2020 haalbaar in Drenthe? Zo nee, acht u beheersing van alle spoedlocaties haalbaar voor eind 2020?
  • Indien u inschat dat sanering of zelfs beheersing van spoedlocaties niet haalbaar is voor eind 2020; wat is de reden voor deze vertraging en welke maatregelen neemt u om zoveel mogelijk locaties voor 2020 gesaneerd of beheerst te hebben?
  • Kunt u Provinciale staten op de hoogte houden van de vorderingen in de saneringen van de spoedlocaties?

Namens de fractie van GroenLinks,

Ria Haan en Erwin van Liempd

 

Betrokken statenleden

E.e.a.a. Van Liempd
E.E.A.A. van Liempd Commissielid (niet zijnde statenlid) MEER INFO
H.t. Haan
H.T. Haan Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen