search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Pijpleiding Schoonebeek-Duitsland"

Op 10 juni heeft GroenLinks vragen gesteld over de pijpleiding Schoonebeek-Duitsland. De aanleiding hiervoor was een bericht op RTV Drenthe over de stillegging van de oliewinning in Schoonebeek in verband met lekkage in de pijpleiding die afvalwater transporteert naar Twente.

"Op 5 juni 2015 berichtte RTV Drenthe dat de oliewinning in Schoonebeek is stilgelegd. Dit naar aanleiding van de lekkage in de pijpleiding die afvalwater transporteert naar Twente.

In 2014 is er in de oliebehandelingsinstallatie Schoonebeek bacteriegroei aangetroffen die wellicht een grote rol speelt in het lek in de afvalwaterleiding naar Twente. Met deze leiding wordt het giftige afvalwater naar Twente getransporteerd waarna het in gasvelden wordt geïnjecteerd.

Vanuit Schoonebeek loopt ook een leiding naar Duitsland. Hiermee wordt de olie getransporteerd.

In het antwoord d.d. 21 januari 2015 op onze eerdere vragen over de oliewinning antwoordt Gedeputeerde Staten dat het toezicht berust bij het Ministerie van Economische Zaken/Staatstoezicht op de Mijnen. GroenLinks ziet echter ook een verantwoordelijkheid en zorgplicht voor de provincie vanwege de risico's voor de volksgezondheid, drinkwaterwinning, natuur en landbouw.

RTV Drenthe berichtte op 3 juni 2015 dat het Staatstoezicht op de Mijnen met medewerking van internationale wetenschappers een onderzoek is gestart naar de effecten van de injectie van afvalwater in de Twentse bodem. Daarbij wordt vermeld dat de NAM nadrukkelijk de provincies Drenthe en Overijssel wil betrekken.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Bent u door de NAM in 2014 geïnformeerd over de bacteriegroei?
  2. Bent u op de hoogte gesteld van het onderzoek naar het lek in de afvalwaterleiding nabij Hardenberg, en bent u bereid te onderzoeken (of na te gaan bij andere overheden) of deze bacteriegroei ook invloed heeft op de olieleiding naar Duitsland?
  3. Bent u inmiddels daadwerkelijk betrokken bij het genoemde onderzoek?
  4. Bent u bereid er bij het Ministerie op aan te dringen dat het transport van afvalwater definitief wordt gestaakt?

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen