search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

GroenLinks: "Ontwikkelingen bij TopDutch"

Op 2 januari heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de ontwikkelingen bij TopDutch.

"Diverse media (o.a. DvhN, Leeuwarder Courant, Volkskrant, RTV Noord en RTV Drenthe) berichtten over de grote problemen, stagnerende ontwikkelingen en interne strubbelingen binnen het team van TopDutch. Op 27 september 2017 besloten Provinciale Staten een bedrag ad €400.000 ter beschikking te stellen voor een tweejarige campagne ter ondersteuning van de internationale acquisitie van Noord-Nederland met als doel om binnen twee jaar een aantal grote ondernemingen naar Noord-Nederland te halen en hierdoor veel nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren. In het besluit geeft GS tevens aan dat tijdens de campagne effectmetingen zullen worden uitgevoerd en dat de NOM rapporteert over de gegenereerde leads en prospects. PS zal via de gebruikelijke planning- en control cyclus op de hoogte worden gehouden. Uit de berichtgevingen valt ook te lezen dat zich nog geen bedrijf heeft gevestigd in het Noorden op basis van deze campagne.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Hoe lang is het college op de hoogte van de problematiek binnen het team van TopDutch? Is het college door penvoerder Provincie Groningen volledig op de hoogte gebracht en wanneer? Waarom heeft het college de Staten niet actief op de hoogte gesteld van de zorgwekkende berichtgevingen rond TopDutch?
  • Is het college door de NOM op de hoogte gebracht van de gegeneerde leads en prospects vanuit de door PS gefinancierde campagne? Kunt u die delen met de Staten?
  • Wat is tot nu toe de concrete opbrengst geweest van TopDutch? Hoeveel banen en afspraken met grote ondernemers om zich te vestigen in het Noorden heeft TopDutch opgeleverd?
  • Ziet u op basis hiervan noodzaak om bij te sturen in de aanpak van de TopDutchcampagne?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Henk Nijmeijer"

Betrokken statenleden

Nijmeijer
Dhr. H.R. Nijmeijer Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen