search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

GroenLinks: "Monitoring Attero Wijster"

Op 12 juni heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de monitoring Attero te Wijster.

'In het artikel "Boeren rond vuilverwerker Wijster zijn boos op Attero", Dagblad van het Noorden d.d. 8 juni 2018 , wordt vermeld dat Attero is gestopt met de monitoring van rookuitstoot van de vuilverbrander op gewassen. De situatie wordt als volgt geschetst: "Op percelen grond ten noorden van de schoorstenen van de afvalenergiecentrale teelt Attero gewassen in speciale bakken. De Universiteit van Wageningen controleerde regelmatig gewasmonsters op stoffen die derook van de verbrander verspreiden. Ook gras en melk werden geanalyseerd." Het bedrijf geeft aan "dat de uitstoot van de vuilverbrander geen invloed heeft op de gewassen en gezondheid van mens en dier".

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Bent u op de hoogte van het besluit van Attero om te stoppen met deze biomonitoring?
  • Wat is uw opvatting over dit besluit?
  • Welk effect heeft dit besluit op de omliggende agrarische sector?
  • Is de biomonitoring onderdeel van de voor Attero verleende vergunningen?
  • Op welke wijze voert de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) het toezicht uit op de voor Attero geldende vergunningen?
  • Is daarmee gegarandeerd dat de uitstoot van de vuilverbrander geen invloed heeft op de gewassen en gezondheid van mens en dier?
  • Zo nee, welke aanvullende inzet gaat u plegen?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers'

 

Betrokken statenleden

J.n. Kuipers
J.N. Kuipers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen