search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

GroenLinks: "Bestand Veehouderij bedrijven"

Op 10 mei heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp: "Bestand veehouderij bedrijven".

"In het artikel "Kip, ik heb je (niet)"*, De Groene Amsterdammer d.d. 10 mei 20181, wordt aangegeven dat varkens- en kippenboeren al jaren liegen over hoeveel ze werkelijk vervuilen. Volgens de auteurs geven ze officieel veel minder dieren op dan ze in werkelijkheid hebben.

De Groene Amsterdammer constateert onder meer: "Provincies houden hun vergunningen bij in een centrale database ('Bestand Veehouderij Bedrijven') die naar eigen zeggen 'vrijwillig' wordt aangevuld en 'lang niet altijd volledig' is." Dit Bestand is een database met daarin vergunningen en meldingen met betrekking tot veehouderijbedrijven. De centrale database is in beheer bij BIJ12. Onder andere de provincies Brabant en Gelderland hebben hun vergunningen in een online toegankelijke database gepubliceerd.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van

Gedeputeerde Staten:

  1. Op welke wijze maakt de Provincie de door haar verleende (veehouderij-) vergunningen inzichtelijk?
  2. Zijn de Drentse vergunningen, vergelijkbaar aan bovengenoemde voorbeelden,online toegankelijk en voor iedereen doorzoekbaar als database? Zo nee, bent u bereid dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft Drenthe haar inbreng in het centrale Bestand Veehouderij Bedrijven actueel en volledig aangeleverd? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers

* https://www.groene.nl/artikel/kip-ik-heb-je-niet"

Betrokken statenleden

J.n. Kuipers
J.N. Kuipers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen