search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

GroenLinks: "(Mogelijk) ongeoorloofde staatssteun Groningen Airport Eelde"

Op 23 augustus heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten met als onderwerp: (mogelijk) ongeoorloofde staatssteun Groningen Airport Eelde.

"Ondergetekende heeft verzocht om de brief "Betalingen inzake de beleidskeuze 'Investeren' Toekomst Groningen Airport Eelde; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 17 mei 2018" te agenderen voor een volgende vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. Dit naar aanleiding van de twijfel over (mogelijke) ongeoorloofde staatssteun die eerder is aangehaald.

De meest recente informatie die de Staten hierover hebben ontvangen is onderdeel van het Statenstuk 2017-793: Toekomst Groningen Airport Eelde-Uitwerking beleidskeuze 'Investeren'. Bij deze agendering wil onze fractie graag de meest recente informatie te betrekken.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Zijn er na vaststelling van dit Statenstuk nog onderzoeken gedaan of deze investering onder staatssteunregels valt, anders dan de informatie die onderdeel is van het Statenstuk?
  2. Zo ja, kunt u ons die toezenden?
  3. Specifiek: is het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal1 betrokken geweest?
  4. Zo ja, wat was hiervan de strekking en/of hun oordeel?
  5. Is hier schriftelijke documentatie van voorhanden en kunt u ons die toezenden?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Betrokken statenleden

J.n. Kuipers
J.N. Kuipers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen