search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

GroenLinks, PvdA, D66 en SP: "kwaliteit oppervlaktewater in Drenthe"

Op 19 april hebben de fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en SP vragen gesteld over de kwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe.

"Op 4 november 2016 stelden wij schriftelijke vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe, die door GS zijn beantwoord op 7 december 2016. Naar aanleiding van die beantwoording, en het recent verschenen rapport "Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe – Veel bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen" [1], hebben wij de volgende aanvullende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Komen de meetgegevens van WECF Nederland overeen met de gegevens die bij u bekend zijn? Zo nee, op welke punten niet en hoe is dat verschil volgens u te verklaren?
  • Onderschrijft u de conclusies van WECF Nederland (p. 36)? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u gemotiveerd aangeven of u bereid bent de maatregelen die WECF Nederland voorstelt (p. 42) uit te voeren?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fracties van

GroenLinks, Hans Kuipers

PvdA, Maaike Bakker

D66, Jordy Tuin en

SP, Wim Moinat

[1] http://www.wecf.eu/nederland/publicaties/bestrijdingsmiddelen-Drenthe.php"

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

Kuipers
Dhr. J.N. Kuipers Statenlid MEER INFO
Bakker
Mevr. M. Bakker Statenlid MEER INFO
Tuin
Dhr. J. Tuin Statenlid MEER INFO
Moinat
Dhr. W.L.H Moinat Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen