search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66 en GroenLinks: "Lozen vervuild water door de NAM"

Op 16 oktober 2016 hebben de fracties van D66 en GroenLinks vragen gesteld over het lozen van vervuild water door de NAM.

"Sinds langere tijd worden vanuit de oliewinningslocatie in Schoonebeek in Drenthe miljoenen liters vervuild water naar lege gasvelden in Twente gepompt. In juni stopte de NAM met de oliewinning omdat de pijpleidingen aangetast bleken, waardoor er o.a. in Hardenberg een lek was ontstaan. De NAM heeft aangegeven medio 2016 opnieuw het lozen van afvalwater in lege gasvelden in Twente, te willen opstarten. Statenleden uit Overijssel zijn afgelopen week op een onderzoek gestuit van het ministerie waaruit blijkt dat de risico's bij afvalwaterinjectie veel hoger zijn dan bij het winnen van schaliegas.

Gisteren was het onderstaande bericht te lezen op RTV-Drenthe: "Statenleden in Overijssel willen dat de provincie aan minister Henk Kamp van Economische Zaken vraagt om de vergunning van de NAM in Twente in te trekken. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) overweegt in 2016 het injecteren van afvalwater in lege gasvelden in Twente te hervatten. Volgens Provinciale Staten is de injectie een gevaar voor het drinkwater en de natuurgebieden in Twente."

De fracties van GroenLinks en D66 hebben naar aanleiding van de gebeurtenissen de volgende vragen:

  1. Wat is uw oordeel over de oproep van de Staten van Overijssel om de vergunning van de NAM voor het lozen van vervuild afvalwater, in te trekken? 
  2. Wat heeft de provincie Drenthe tot nu toe ondernomen of gaat de provincie Drenthe ondernemen om deze zorgelijke ontwikkeling, het lozen van vervuild afvalwater, afkomstig van oliewinning in Drenthe, dat door lekkage in de bodem terechtkomt, een halt toe te roepen?
  3. Bent u bereid er bij het Ministerie op aan te dringen dat de productie en de injectie van het afvalwater definitief wordt gestaakt? 
  4. Welke consequenties zijn er voor Drenthe mocht de vergunning voor de NAM door minister Kamp wordt ingetrokken?

Met vriendelijke groet,

De fracties van GroenLinks en D66,

Hans Kuipers, Marianne van der Tol"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen