search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "toeristen in Drenthe"

Op 23 november heeft D66 vragen gesteld over de daling van het aantal toeristen dat de provincie Drenthe bezoekt.

"In het Dagblad van het Noorden van woensdag 18 november lazen we dat uit het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het Drentse toerisme flink moet inleveren. De ondervraagde ondernemers geven aan niet precies te weten waardoor dit wordt veroorzaakt. Al met al roept het een wat droevig beeld op van een provincie die steeds minder aantrekkelijk wordt gevonden, niet het juiste imago heeft en het (daarom?) verliest van haar buurprovincie. Er wordt al jaren met behulp van provinciaal geld geïnvesteerd in de marketing van Drenthe. Genoemd artikel roept de vraag op of deze marketing voldoende effectief is. 

De fractie van D66 heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Bent u bekend met het bovengenoemde Trendrapport?
  2. Onderschrijft u de in het artikel door de ondernemers gesuggereerde oorzaken van het wegblijven van binnenlandse toeristen? Zo niet, waarom niet?
  3. Wat is uw analyse van deze afname van het binnenlands toerisme in Drenthe?
  4. Is er volgens u een relatie met het gevoerde beleid? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat gaat u anders doen om te zorgen dat het aantal binnenlandse toeristen weer stijgt?

De fractie van D66

Riek Siertsema"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen