search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

D66: "toerisme en marketing"

Op 7 december heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over toerisme en marketing.

"Uit zeer recent vakantieonderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en het NIPO blijkt een lichte toename van toerismecijfers in 2015 t.o.v. 2014. Gedeputeerde Brink refereerde hier reeds aan aan het eind van de Commissie FCBE van 25 november 2014 toonde volgens het CBS geen rooskleurig beeld voor Drenthe. Onze fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld op 23 november j.l.

Gezien de recente cijfers van NBTC/NIPO wil onze fractie weten of dit een relatie heeft met de betere economische situatie, en wat er gedaan wordt hier meer dan gemiddeld van te profiteren.

De fractie van D66 heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. doet Drenthe het nú beter dan gemiddeld en t.o.v. omringende provincies? Zo nee, wat is de reden; zo ja: door welke acties en wat kan vanuit de provincie verder worden gedaan om hier meer dan gemiddeld van te profiteren? 
  2. vindt GS de huidige marketing voor Drenthe voldoende effectief? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, wat is GS van plan om dit te verbeteren en op welke termijn?

D66

Jurr van Dalen"

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

Dalen
Dhr. J.A. van Dalen Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen