search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Gevolgen van openstelling vaste netwerken voor breedbandinitiatieven"

Op 1 maart heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de gevolgen van openstelling van vaste netwerken voor breedbandinitiatieven.

"Deze week is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) -die toezichthouder is op vaste netwerken, zoals het kabelnetwerk van VodafoneZiggo- bekend gemaakt dit jaar het nieuwe conceptbesluit vaste netwerken openbaar te maken. (Bron: Algemeen Dagblad 27 februari 2018). Het huidige marktbeleid is tot eind 2018 geldig. Daarin zijn nu alleen de netwerken van KPN gereguleerd. Bij regulering moet de eigenaar het netwerk voor concurrenten openstellen, zodat deze gelijkwaardige diensten kunnen aanbieden, net zoals de netwerkeigenaar. Ook aanbieders zonder eigen vast netwerk kunnen dan gebruik maken van de netwerken van KPN en VodafoneZiggo, die daarvoor redelijke en gelijke tarieven moeten vragen.

Volgens D66 zal de openstelling van meerdere netwerken dan alleen van KPN leiden tot een nieuwe situatie op de markt van breedband/snel internet. In zogenaamde 'grijze gebieden' waar Drentse breedbandinitiatieven actief zijn, kan dit gevolgen hebben voor hun 'business cases' : grijze adressen kunnen aanzienlijk minder lucratief worden.

D66 heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

  • Wat zijn de consequenties van een wijziging in het besluit vaste netwerken van ACM, zoals onder meer boven omschreven, voor de respectievelijke bizzcases van Drentse initiatieven, in het bijzonder de initiatieven, die "grijze adressen" meenemen?
  • Welke gevolgen verwacht GS hiervan voor de ambitie, om Drenthe in 2019 van snel internet voorzien te hebben? En, zo er gevolgen verwacht worden, wat kan de provincie (laten) doen om de planning te halen?
  • Kan de beschreven wijziging ook versnellend werken? Zo ja, in welke zin; zo nee, waarom?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66, Jurr van Dalen"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen