search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

D66: "Expertisecentrum huiselijk geweld"

Op 8 oktober heeft D66 schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het expertisecentrum huiselijk geweld.  

"Op zaterdag 6 oktober jl. verscheen een artikel1 in Dagblad van het Noorden over Veilig Thuis Drenthe (VTD) waarin (oud-)medewerkers hun zorgen uiten over het functioneren van deze organisatie. De Drentse gemeenten hebben volgend jaar €4,4 miljoen begroot voor VTD. Ondanks dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de GGD Drenthe, waar VTD deel van uitmaakt, heeft het functioneren van VTD gevolgen voor heel Drenthe. Provinciale Staten hebben op 13 december 2017 een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten (GS) verzocht worden een zorgtafel te organiseren met betrokken partijen.

Op basis van bovenstaande informatie heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Is het functioneren van VTD tot nu toe aan de orde gekomen bij het zorgoverleg? Zo ja, wat heeft de discussie opgeleverd? Zo nee, bent u bereid dit onderwerp op de agenda te zetten?
  2. Is er zicht op het functioneren van het sociaal domein in de provincie sinds de decentralisaties van 2015 en in hoeverre worden kennis en kunde gedeeld tussen de gemeenten?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Henk Pragt"

Betrokken statenleden

Pragt
Dhr. H.J. Pragt Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen