search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Bedrijfscontinuïteit (cybersecurity)"

Op 17 mei heeft de fractie van D66 vragen gesteld over Bedrijfscontinuïteit (cybersecurity).

"De op 12 mei uitgevoerde wereldwijde aanval met gijzelsoftware onder de naam WannaCry heeft tot nu toe veel bedrijven en personen getroffen. Nederland is als ICT-intensieve economie erg kwetsbaar voor dergelijke cyberaanvallen volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Vanuit de overheid zou volgens de NCTV te weinig worden geïnvesteerd in digitale beveiliging om cyberaanvallen te voorkomen. Volgens het Rathenau Instituut (in het rapport "Een nooit gelopen race") is de beveiliging tegen cybercriminaliteit onvoldoende bij o.m overheden en zou het versterken van cybersecurity meer prioriteit moeten krijgen in Nederland. Ook is een feit, dat techniek en software faalbaar zijn en blijven; daarom is het behalen van absolute veiligheid een utopie; dat pleit ervoor de besturing van veiligheid en alle aspecten daaromheen zo hoog mogelijk in een organisatie te beleggen.

D66 heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

  • Wat is de huidige stand van zaken voor de provincie met betrekking tot genoemde gijzelsoftware? Welke maatregelen heeft de provincie hier (zo mogelijk) tegen getroffen?
  • Zijn er, gezien de vele verbanden met overige overheden en externe partijen (maar ook de thuiswerkers op eigen pc), maatregelen genomen tegen infectie door gijzelsoftware en andere malware? Zo nee, waarom niet?
  • Is het management ingericht met voldoende mandaat en gezag om het grote interne en externe werkveld te kunnen overzien en de continuïteit van onze bedrijfsvoering met passende slagkracht te kunnen uitvoeren ? Waar blijkt dit uit?
  • Ziet GS zich een taak gesteld, gezien de toezichthoudende functie, op lagere overheden (ook continuïteit)? Waarom?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Jurr van Dalen"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen