search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

ChristenUnie: "Monumentenstatus van de Rijks HBS & Zuiderschool te Meppel"

Op vrijdag 23 november heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de monumentenstatus van de Rijks HBS & Zuiderschool te Meppel.

"Bij brief van 18 november 2018 heeft het Cuypersgenootschap uw college in gebreke gesteld, zoals ook blijkt uit het bericht 'Gesteggel over oude scholen in Meppel' in het Dagblad van het Noorden d.d. 20 november 2018. In december 2016 heeft dit genootschap een verzoek tot herziening van de provinciale monumentenlijst ingediend, met betrekking tot de panden aan de Prinses Marijkestraat 2 (Zuiderschool) en Zuideinde 76 (Rijks HBS) te Meppel. Dit zou geleid hebben tot onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van beide panden. Volgens de brief en de berichtgeving heeft dit nog niet geleid tot een afhandeling van het verzoek, of tot herziening van de provinciale monumentenlijst. Omdat de nieuwe eigenaar heeft aangekondigd de Zuiderschool te willen slopen, is duidelijkheid geboden.

Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen.

  • Kunt u gemotiveerd aangeven op welke wijze de aanvraag in behandeling is genomen, welke onderzoeken zijn gedaan, welke termijnen zijn gehanteerd, tot welke conclusie dat heeft geleid, en daarbij aangeven waarom de monumentenlijst wel of niet zou worden herzien?
  • Kunt u gemotiveerd aangeven of — en waarover — u contact hebt gehad met de gemeente Meppel over deze panden, gelet op het feit dat zowel de provincie Drenthe als de gemeente Meppel het verzoek hebben ontvangen deze panden aan de monumentenlijst toe te voegen?
  • Bent u bereid, gelet op de urgentie en aangekondigde sloop (een onomkeerbare handeling die zou leiden tot verlies van het gebouw), de herziening van de monumentenlijst voortvarend te zullen heroverwegen, en in gesprek te treden met de gemeente Meppel?

De provinciale monumentenlijst bestaat uit monumenten van vóór 1940 en monumenten uit de 'Wederopbouwperiode' (1940 – 1965). Panden uit de jaren '70 en '80 komen niet in aanmerking om op deze lijst te worden geplaatst, terwijl gebouwen uit deze periode een steeds grote belangstelling krijgen.

  • Kunt u gemotiveerd aangeven of u bereid bent onderzoek te doen naar de beschermwaardigheid van gebouwen uit de periode tot aan 1980, en daarmee te komen tot een herziening van de provinciale monumentenlijst (wat een provinciale primeur zou zijn in Nederland)?

Ik zie uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,

R. R. Pruisscher, ChristenUnie"

Betrokken statenleden

Pruisscher
Dhr. R.R. Pruisscher Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen