search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "vestiging FOC"

Op 11 februari heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over de vestiging van een FOC.

"De gemeenteraad van Assen heeft in haar raadsvergadering van 11 februari jl een principebesluit genomen om een vestiging van een zogenaamd Factory Outletcentum in Assen mogelijk te maken. Dat houdt onder meer in dat de provincie Drenthe gevraagd zal worden om de omgevingsvisie en verordening aan te passen om zo vestiging van een dergelijk centrum mogelijk te maken.

De CDA-Statenfractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat de beoordeling van het Asser verzoek niet alleen gestoeld moet worden op het omgevingsvraagstuk, maar dat ook de economische gevolgen voor heel Drenthe meegewogen moeten worden?;
  2. In Drenthe is een provinciale Retailagenda in voorbereiding. Bent u met het CDA van mening dat de inhoud van die Retailagenda bij de besluitvorming over vestiging van een FOC moet worden betrokken om zo een goede afweging te kunnen maken?;
  3. Zijn er van GS voorstellen te verwachten om de vigerende Omgevingsvisie, waarin Weidewinkels niet worden toegestaan, op dit punt te wijzigen? Zo ja, geldt dit dan voor de hele provincie?
  4. Bent u bekend met de opvattingen van het lokaal bestuur c.q. de Vereniging van Drentse Gemeenten bij een dergelijke wijziging van het beleidsuitgangspunt

Namens de CDA-Statenfractie,

Henk Reinders

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen