search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Openbare veiligheid op het platteland"

Op 13 juni zijn er door de CDA schriftelijke vragen gesteld over de inzet van politie op het platteland.

"De CDA-Statenfractie heeft kennis genomen van de berichtgeving in de landelijke media rondom de inzet van de politie op het platteland. Uit een evaluatierapport van de Nationale Politie blijkt dat de fysieke aanwezigheid en de zichtbaarheid van de politie –met name op het platteland - sterk is afgenomen. De Commissarissen van de Koning vrezen daardoor dat ook veilige gebieden, zoals Drenthe, kunnen uitgroeien tot broeihaarden van criminaliteit. Criminele organisaties op het gebied van de productie van wiet, XTC, amfetamine en andere (chemische)harddrugs veroorzaken naast strafbare gedragingen soms ook verregaande milieuschade door illegale afvaldumpingen. Het platteland wordt door een verminderd toezicht en executieve politiecapaciteit in met name dorpen en kleine kernen, sluiting van politiebureaus en veel langere aanrijtijden van politie, in haar sociale veiligheid bedreigd.

Daarom de volgende vragen:

  1. Wat is de opvatting van het College van Gedeputeerde Staten m.b.t. bovenstaande constateringen en is dat College het ermee eens dat we voortdurende aandacht moeten houden voor de integrale sociale veiligheid op het platteland?
  2. Is in Drenthe een vergelijkbare ontwikkeling van specifieke criminaliteit ontwikkeling zichtbaar zoals we die bijvoorbeeld in Zuid Nederland op het platteland tegen komen?
  3. Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om dit thema op de beleidsagenda te zetten van de Vereniging Drentse Gemeenten, en ons de stand van zaken te melden met betrekking tot al dan niet voldoende beschikbaarheid van politiepersoneel op het gebied van de zogenaamde noodhulp, wijkpolitiezorg en opsporing in met name de plattelandsgemeenten?
  4. Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van het feit dat de politieleiding van de Nationale Politie Eenheid Noord Nederland overweegt om een verregaande reductie van het aantal politiebureaus in Fryslân, Groningen en Drenthe te realiseren?
  5. Hebben de burgemeesters van de plattelandsgemeenten op dit moment voldoende overtuiging dat zij via het instrumentarium van de veiligheidsregio en/of de lokale bestuursdriehoek (OM, gemeente en politie) de bovengenoemde ontwikkeling kunnen beïnvloeden? Zo ja, wat zijn de garanties vanuit de politie en het OM op dit punt? Zo nee, welke interventies worden op dit punt voorbereid?

Namens de CDA-Statenfractie,

Bart van Dekken"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen