search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

CDA: "N376"

Op 20 juli heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over de N376.

"Op maandag 9 juli 2018 ben ik aanwezig geweest bij een inloopavond in het MFC De Brink in Sleen rondom de voorgenomen veranderingen aan de N 376. Ik heb daar met diverse inwoners gesproken als ook met ambtenaren van de provincie Drenthe. Mij zijn daarbij twee zaken opgevallen:

Ten eerste; alle inwoners die ik daar heb gesproken waren faliekant tegen een verhoging van de snelheid van 60 km naar 80 km per uur;

Ten tweede; het lukte de ambtenaren van de Provincie niet om de inwoners met argumenten te overtuigen van nut en noodzaak van deze voorziene maatregel.

Het CDA realiseert zich dat Provinciale Staten geen rol meer hebben bij de feitelijke uitvoering van deze plannen. Het CDA vindt wel dat bij voorgenomen wijzigingen van de weg draagvlak bij de inwoners van het gebied belangrijk is en de overheid in staat moet zijn deze wijzigingen met argumenten aan te geven. Nu keren veel mensen zich tegen deze plannen omdat volgens hen onvoldoende duidelijk is waarom deze veranderingen dienen plaats te vinden. De toentertijd door de bewoners van het gebied opgerichte klankbordgroep heeft zich, met argumenten, vanaf het begin tegen deze verhoging verzet. Het verzet kwam dus kennelijk niet uit de lucht vallen.

Dit brengt het CDA tot de volgende vragen:

  • Hoe kijkt u, gehoord hebbende de mening van de inwoners, nu aan tegen de voorgenomen verhoging van de snelheid aldaar?
  • Bent u voornemens rekening te houden met de gevoelens van de inwoners, en zo ja, op welke wijze kunnen wij dat dan terug zien?

Namens de CDA fractie,

Martin Kremers"

Betrokken statenleden

Kremers
Dhr. L.M. Kremers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen