search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag PvdA: "gebiedscoördinator Veenkoloniën"

In de nieuwsbrief van Platform Storm (één van de groeperingen in de Drentse Veenkoloniën die zich tegen het windmolenpark in dat gebied keert) was te lezen dat het platform niet in gesprek gaat met de door het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark, aangestelde gebiedscoördinator.

De fractie van de PvdA heeft tijdens de commissievergadering van 25 november hierover een viertal gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS).

  • Is het college bekend met meerdere groeperingen en/of groepen personen die niet in gesprek gaan met de gebiedscoördinator? Hoe kijkt het College daar tegenaan?
  • Is het college, als één van de opdrachtgevers van de gebiedscoördinator, op de hoogte van de voortgang van diens werkzaamheden en vorderingen?
  • In een brief van GS (van 15 september 2015) wordt gemeld dat de verkenning die door de gebiedscoördinator wordt uitgevoerd eind 2015 gereed is. Denkt het college nog steeds dat dit haalbaar is , ook nu belangengroeperingen aangeven niet in gesprek te willen?
  • En in hoeverre verwacht het college eind 2015 dat het resultaat van de verkenning voldoende representatief is voor de gevoelens die in het gebied leven t.a.v. de komst van een windmolenpark?

Gedeputeerde Stelpstra gaf in zijn beantwoording aan op de hoogte te zijn van de vorderingen van de gebiedscoördinator, en dus ook van het feit dat bepaalde personen en groepen niet in gesprek willen gaan met de coördinator. Hij betreurt dit, maar stelde dat je mensen niet kunt dwingen. Over de representativiteit van het verslag van de gebiedscoördinator kon de gedeputeerde op dit moment nog niks zeggen. Hiervoor wil hij eerst het verslag afwachten. Naar verwachting is het verslag binnen enkele weken afgerond.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen