search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag GroenLinks: "intrekken reactieve aanwijzing"

Tijdens de commissievergadering op 25 november heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over het intrekken van een zogenoemde 'reactieve aanwijzing'. Met een reactieve aanwijzing kan de provincie onderdelen van een bestemmingsplan niet in werking laten treden.

Op verzoek van de gemeente Aa en Hunze hebben GS hun reactieve aanwijzing van juli 2014 ingetrokken. De aanwijzing maakte de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Schoonloo onmogelijk. Met het besluit van GS kan de gemeente Aa en Hunze de procedure rondom de omgevingsvergunning alsnog afronden waarna het bedrijf twee pluimveestallen kan bijbouwen.

Gedeputeerde Staten hebben in een persbericht over het intrekken van de reactieve aanwijzing aangegeven dat in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) -die kort geleden geactualiseerd is- "de kernwaarde bedrijvigheid een zwaarder stempel gekregen heeft in de belangenafweging van onze kernkwaliteiten, zoals natuur en landschap." GroenLinks is van mening dat het college hiermee vooruit loopt op een nog te voeren discussie in de Staten. Bij de behandeling van de actualisatie van de POV werd immers aangegeven dat de actualisatie geen beleidsmatige wijzigingen met zich mee bracht, aldus de fractie.

Gedeputeerde Stelpstra heeft in zijn beantwoording laten weten dat hij niet vindt dat er vooruitgelopen wordt op de discussie, gelet op het collegeakkoord. In dit akkoord – wat in april 2015 is vastgesteld door Provinciale Staten - wordt aangegeven dat het college in deze Statenperiode meer ruimte wil bieden aan bedrijvigheid. Het intrekken van de reactieve aanwijzing past binnen de interpretatie van de POV, zo stelde de gedeputeerde.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen