search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag CDA: "Gaswinning"

De fractie van de CDA heeft aangegeven om tijdens de vergadering van 27 februari de volgende rondvraag te stellen met als onderwerp gaswinning:

"Vermillion is van zins de productie van het gas in het veld Diever te verdubbelen. Daartoe heeft Vermillion een winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zakenb (EZ). Geconstateerd kan worden dat onder de bevolking van Westerveld grote onrust heerst over de nieuwe plannen van EZ om aan Vermillion een nieuwe concessie te verlenen. Vertrouwen in Vermillion is niet aanwezig en het vertrouwen in de overheid staat op het spel.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft van het ministerie van EZ de gelegenheid gekregen haar visie over het winningsplan in te dienen. Het college heeft deze aanvraag in behandeling en kan er een zienswijze op indienen.

Daarom heb ik de volgende vragen:

  • Bent u met ons van mening dat maximale openbaarheid en open communicatie een voorwaarde is om de bevolking mee te nemen in het gunningsproces?
  • Voor 6 maart wil EZ antwoord van het college van GS van Drenthe op de vraag om een mening te geven over dit winningsplan. Kunt u aan ons uitleggen waarom PS daarover niet is geconsulteerd?
  • Kunt u aan de commissie Omgevingsbeleid uitleggen waar de vergunningaanvraag van Vermillion over gaat?
  • Heeft GS al een besluit genomen over de inhoud van de zienswijze die zij gaat indienen?
  • Als dat besluit nog niet genomen is, is GS bereid PS alsnog te informeren over de zienswijze die GS gaat indienen?
  • Als het besluit is genomen, wat is de inhoud van deze zienswijze?
  • Klopt het dat er nog geen extra trillings- of andere meters zijn geplaats om de mijnbouwactiviteiten in Drenthe te monitoren?
  • Kunt u aangeven wanneer dit gaat gebeuren?
  • Als de trillingsmeters worden geplaatst, wie moet dan de kosten betalen, Vermillion of de burgers (overheid)?

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Klaas Neutel"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen