search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Windturbines"

Op 29 november 2017 heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over windturbines.

"Een artikel van de oud-planoloog van de provincie en een brief van Dhr. Nieboer namens de actiegroep Tegenwind aan de Tweede Kamer roepen bij de PVV de behoefte op om nieuwe vragen te stellen over het plaatsen van windturbines in Drenthe. Drenthe is niet het slachtoffer van de dadendrang van Den Haag en het IPO maar heeft de ellende van de plaatsing van zoveel windturbines zelf over zich afgeroepen. Bovendien wordt duidelijk dat met de kennis van nu niet meer tot plaatsing van zoveel windturbines besloten zou worden vanwege de alternatieven, namelijk windturbines op zee en zonneweiden.

  • In 2010 is er door PS met de kennis van toen een heel ambitieus besluit genomen; 7 jaar later zijn de omstandigheden anders en rechtvaardigt dit een heroverweging van dat besluit. Vraag: Zijn de besluiten van 2010 over het aanwijzen van de zoekgebieden en de plaatsing van de windturbines onomkeerbaar of zijn ze in beton gegoten en niet vatbaar voor veranderende omstandigheden?
  • Sinds 2010 zijn de omstandigheden veranderd. Zonne-energie blijkt een goed alternatief, windturbines op zee blijken nu even duur als op land, enz. Is het niet in het belang van de bewoners van Drenthe, de veenkoloniĆ«n en Emmen om geen windturbines te bouwen in Drenthe?
  • Volgens het artikel in het DvhN van 7 november jl. over de plaatsing van de 280 Mw aan windturbines dat was geschreven door de oud-planoloog van de Provincie, Bernard Hanskamp, beloofde Drenthe toen als enige niet kustprovincie om mee te doen aan de grootschalige windenergie projecten. Overijssel bv. beloofde maar 80Mw aan windturbines te plaatsen. Vraag: Was het niet verstandiger geweest om bescheidenere doelen te kiezen, zodat de impact op natuur, landschap en bevolking niet te groot wordt?
  • Is een bijstelling ook niet nodig als we Drenthe als natuur en recreatie provincie willen behouden. Vraag: want hoeveel % van Drenthe gaat bedekt worden met o.a. windturbines en zonneweiden om de doelstelling van een energieneutraal Drenthe te halen?
  • Is het mogelijk om te bemiddelen dat de huidige initiatiefnemers van de windparken in Drenthe een concessie krijgen voor een windpark op zee?

Namens de fractie van de PVV

Nico Uppelschoten"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen