search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid"

Op 28 september heeft de fractie van de PVV schriftelijke vragen gesteld over een brief van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid.

"Er zijn veel positieve aspecten verbonden aan de eventuele toekomstige status als Unesco-werelderfgoed van de Koloniën van Weldadigheid die uitgebreid beschreven worden. Maar er ontbreekt bij de brief van Gedeputeerde Staten van 1 september 2016 in het bijgevoegde achtergronddocument een evaluatie van eventuele minpunten voor burgers en bedrijven waarvan er vermoedens leven dat die er wel zullen zijn. Onderstaande vragen zijn bedoeld om hier inzicht in te krijgen.

Vragen aan het college van GS inzake het achtergronddocument:

  1. Op pagina 8 staat onder pt. 3 dat de onderhavige nominatie zal leiden tot behoud van werkgelegenheid bij grote werkgevers zoals justitie. ln hoeverre kan deze stelling waar gemaakt worden? Zijn er toezeggingen van het Min. van Justitie in deze zin? ls er geen sprake van regelgeving of mogelijke handhavingsaanscherping die deze organisatie toekomstig juist zou kunnen belemmeren in eventuele ontwikkelingen ter plaatse? Waardoor justitie mogelijk eerder tot sluiting(en) zou kunnen overgaan?
  2. Het huidig juridisch kader blijft gelijk en de regelgeving blijft gelijk volgens pt. 4 op pag. 8: geldt dit alleen voor de bestaande situatie(s) of ook voor toekomstige ontwikkelingen/ontwikkelingswensen van burgers en bedrijven? Ontwikkelingswensen zijn onderworpen aan gemeentelijke welstandscommissies en eventuele vergunningverlening. ls het niet denkbaar dat deze onder de status van Unesco-werelderfgoed met verscherpt regime worden bekeken en verleend? Vermoedens hierover leven bij burgers en bedrijven.
  3. Als de regelgeving conform het gestelde in pt. 4 op pag. I gelijk blijft bij toekenning van de Unesco-werelderfgoed-status waarom zijn er dan bufferzones nodig? Deze bufferzones hebbenechter wel een bepaalde bedoeling zoals beschreven op pag. 11 onder toelichting 2'. n.l. daar waar het landschap zeer open van karakter is, het zicht op en vanuit de kolonie beschermen. Volgens pag. I (onderaan) zal het Managementplan zich richten op het'beschermen, behouden, duurzaam onderhouden van het werelderfgoed'. Dit duidt op extra toezien op het behoud van het zeer open karakter van de bufferzones. Met name om de kernzones van Veenhuizen en Frederiksoord zijn grote bufferzones ingepland waarin veel bedrijven liggen. De vragen en zorgen verwoord in brief van dd. 5 aug. 2016 door Hekkelman adv.& not. zijn ons inziens dan ook terecht en gelden wat ons betreft ook voor de bufferzones om Veenhuizen. Wanneer worden deze adequaat beantwoord?
  4. Deze bufferzones worden volgens bijlage 2 op pag. 11 toegepast om de kernzone m.u.v. daar waar beboste zones het zicht op en vanuit de kolonie beschermen. Hierover de volgende vragenm.b.t. de ingetekende bufferzones voor Kolonie lV Veenhuizen en Kolonie I Frederiksoord op pag. 5: Noord-Oostelijk van de kernzone van Veenhuizen, (tussen Veenhuizen en Norg) is een groot gebied als bufferzone ingetekend die niet lijkt te voldoen aan het gestelde criterium voor een bufferzone maar wel voor de uitzondering erop: er is overwegend bos aan de rand van de kernzone en dus geen of weinig zicht op de kernzone zelf. Dit geldt nog meer voor de ingetekende gebieden om Boschoord heen (noord, oost en zuid) waar de geplande bufferzone zelf grotendeels uit bos lijkt te bestaan en het gebied tussen deze bufferzone om Boschoord en de kernzone van Frederiksoord ook nog eens merendeels uit bos bestaat zodat van een zeer open karakter richting de kernzone geen sprake lijkt te zijn. Waarom zijn deze gebieden toch als bufferzones aangewezen?

Namens de fractie van de PVV

Harry Bronts"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen