search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Wachtlijsten voor een huurwoning in de sociale sector"

Op 22 mei zijn er vragen van de PVV binnen gekomen over de wachtlijsten voor een huurwoning in de sociale sector

"In Drenthe staan naar alle waarschijnlijkheid burgers, jonge burgers op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een woning in de sociale sector. Via een puntensysteem wordt vastgesteld wat de urgentie is van een aanvraag resulterend in een plaats op deze wachtlijst.

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) krijgen bij voorrang een huurhuis in de sociale sector toegewezen. Als dit om enkele gevallen gaat , dan hoeft dat niet tot problemen te leiden, maar als het om grote aantallen gaat dan wordt de systematiek van de punten en de wachtlijst ondergraven.

De Provincie zorgt ervoor en ziet er op toe, dat de gemeenten in Drenthe de statushouders van een huurwoning in de sociale sector voorzien. Daarom willen we van GS graag informatie hebben om de situatie met de wachtlijsten te kunnen overzien.

  1. Hoeveel burgers staan er in de verschillende gemeenten op een wachtlijst om een huurwoning in de sociale sector te verkrijgen?
  2. Hoe lang staan deze burgers gemiddeld op de wachtlijst voordat ze een huurwoning krijgen toegewezen?
  3. Hoeveel statushouders zijn er in Drenthe, die wachten op een toewijzing van een sociale huurwoning in de sociale sector?
  4. Hoeveel van deze statushouders zijn toegewezen aan de verschillende gemeenten?
  5. Hoe lang wachten de statushouders na hun toekenning op een huurwoning?
  6. Hoe lang zal de wachttijd voor de burgers op de wachtlijst toenemen als de statushouders met voorrang een huurwoning krijgen toegewezen?
  7. Is het juist, dat de problematiek van de huisvesting van statushouders wordt afgewenteld op de kwetsbare groep van burgers in Drenthe die op de wachtlijst staat om ook een huurwoning in de sociale sector te krijgen? Ook als de Provincie niet gaat over het al dan niet bij voorrang toewijzen van huurwoningen aan statushouders, dan zou de Provincie bezwaar kunnen maken tegen de gang van zaken, omdat een ruimhartig abstract beleid om vluchtelingen statushouders te maken leidt tot een onrechtvaardigheid t.o.v. een eigen groep kwetsbare burgers, die mogelijk beschermd moeten worden tegen de consequenties van Haags beleid.

Namens de fractie van de PVV,

Nico Uppelschoten"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen