search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Positie Aterro na overname"

Op 22 mei heeft de PVV vragen gesteld over de positie van Attero na de overname door het equityfonds Waterland.

"In 2014 heeft PS van Drenthe ingestemd met de verkoop van Attero aan het equityfonds Waterland. Tegen hebben gestemd de PVV en de SP. De zorg van beide partijen was dat het publiek belang van de vuilstort en met name de eeuwige zorg voor de veiligheid van de stortplaats niet in handen moest komen van een fonds dat zich richt op het maken van zo veel mogelijk winst op de korte termijn.

Attero is door de publieke aandeelhouders verkocht voor 170 miljoen euro aan Waterland, die heeft vervolgens Attero belast met een schuld van 183 miljoen en de opbrengst als dividend uitgekeerd aan Waterland zelf. Binnen een jaar heeft Waterland dus een winst gemaakt van 13 miljoen op deze belegging en is nog steeds eigenaar van Attero, terwijl zij de koopsom van 170 miljoen euro weer in haar bezit heeft. In de Tweede kamer worden ook vragen gesteld over deze gang van zaken en met name over het sprinkhaankapitalisme van equityfondsen.

Voor Drenthe speelt echter nog een andere belangrijker kwestie: als Attero failliet zou gaan vanwege de grote schuld van 183 miljoen en niet meer in staat is de jaarlijkse bijdrage in het stortplaatsfonds te storten, dan zou de Provincie Drenthe verantwoordelijk zijn voor het op peil houden van het stortplaatsfonds, vandaar de volgende vragen:

  1. Is het juist dat Waterland zich een dividend van 183 miljoen heeft laten uitkeren door Attero, nadat zij Attero een jaar geleden voor 170 miljoen gekocht hebben?
  2. Wat betekent deze schuld van 183 miljoen voor het voortbestaan van Attero?
  3. Als Attero niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen wie wordt dan verantwoordelijk voor de jaarlijkse stortingen in het stortplaatsfonds?
  4. Wie of wat is verantwoordelijk voor het plan om Attero te privatiseren?
  5. Kunnen stappen ondernomen worden naar de vorige aandeelhouders als Drenthe opgescheept wordt met grote jaarlijkse last, als Attero niet meer aan haar
  6. verplichtingen kan voldoen?
  7. Is de Provincie Drenthe en overige publieke aandeelhouders niet erg naïef en optimistisch geweest bij de belofte van Waterland het publieke belang te dienen?

Het is naar de mening van de PVV onthutsend, dat reeds na een korte periode van een jaar blijkt, dat de bedoelingen van Waterland vooral het dienen van het eigen belang is en niet die van het publieke belang.


Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen