search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Informatierapport Politieregistratie op opvanglocaties van het COA"

Op 9 februari heeft de PVV-fractie schriftelijke vragen gesteld over het Informatierapport Politieregistraties op opvanglocaties van het COA.

"In bovengenoemd rapport van 1 Februari 2016 wordt een beeld gegeven van de politieregistraties die in 2015 zijn opgemaakt door de politie met betrekking tot COA opvanglocaties. In dit rapport zijn 93 locaties opgenomen waar totaal 4460 politieregistraties opgemaakt zijn. In de provincie Drenthe gaat het om 9 locaties met totaal 712 registraties zijnde 15,96% van het totaal.

Aalden Witte Zandpad 1 47
Assen De Haar 2
Emmen Wilhelmsweg 81
Geeuwenbrug De Eikenhorst 5 21
Hoogeveen Kinholtsweg 7 152
Oranje Oranje 8 65
Schalkhaar Frieswijkerweg 2 197
Veenhuizen Bankenbosweg 2 139
Vledder Vledderweg 19 8

Naar aanleiding van dit rapport heeft de Partij Voor De Vrijheid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Bent U bekend met dit rapport en de inhoud ervan ?
  2. Kunt U ons een opgave verstrekken van de delicten per locatie gesplitst naar Geweld, Vermogen, Drugs en alcohol, Verkeer, Zeden en Mensenhandel/smokkel
  3. Wat zijn de gevolgen voor de inzet van de Politie voor Drenthe ( beschikbaarheid, bereikbaarheid, reactietijd ) bij andere incidenten binnen de provincie ?
  4. Vindt U ook niet dat gelet op bovenstaand het maximale aantal COA locaties voor Drenthe is bereikt en dat verdere uitbreiding de politiezorg voor de inwoners van Drenthe zwaar onder druk zet c.q. te zwaar onderdruk zet ?
  5. Bent U voornemens gelet op dit rapport om te stoppen met het uitbreiden van het aantal COA locaties in Drenthe en dit aan het COA te melden ?

Namens de fractie van De Partij Voor De Vrijheid
Jan Pottjewijd"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen