search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: “Huisvesting in sociale huurwoningen”

Op 21 december heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld over huisvesting in sociale huurwoningen.

"Huisvesting is voor iedereen van groot belang, zowel statushouders als inwoners van Drentse Gemeenten willen graag in een goede woning verblijven, het is een van de eerste levensbehoeften.

Nu blijkt, in Drenthe, dat de Gemeenten niet kunnen voldoen aan de invulling van de opgelegde quota voor de huisvesting van statushouders. Er komen te weinig statushouders naar Drenthe, zij worden verwezen, geven de voorkeur aan huisvestiging in het westen van het land. In deze Drentse Gemeenten zullen ongetwijfeld ook inwoners met een Nederlands paspoort ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Zij krijgen mogelijk niet de beschikking over deze vrije sociale huurwoningen, omdat deze gereserveerd blijven voor statushouders.

Daarom de volgende vragen.

  • De sociale huurwoningen, die niet kunnen worden toegewezen aan statushouders, komen die wel beschikbaar voor Drentse woning zoekenden?
  • Als deze woningen niet beschikbaar komen hoeveel worden er dan in reserve gehouden voor toekomstige statushouders?
  • Hoeveel woningzoekenden voor sociale huurwoningen staan er ingeschreven per Drentse gemeenten?
  • Hoelang staan woningzoekenden voor een sociale huurwoning gemiddeld ingeschreven?
  • Hoe groot is het quotum van de sociale huurwoningen voor statushouders in de afzonderlijke Drentse Gemeenten?
  • Willen de Drentse Gemeenten zelf de mogelijkheid krijgen om te bepalen hoeveeL statushouders ze willen huisvesten in relatie tot het aantal inwoners en het aantal ingeschrevenen voor een sociale huurwoning?
  • Wil de Provincie Drenthe wel toezichthouder blijven bij de huisvestiging van statushouders, binnen een systeem met opgelegde quota voor Gemeenten door de Rijksoverheid?
  • Waarom pleit de Provincie in haar brief d.d. 1 dec. aan de landelijke Regietafel Migratie en Integratie voor de herinvoering van de landelijke voorrangsverplichting voor de woningtoewijzing aan statushouders door de woningcorporaties?
  • Worden de kwetsbare inwoners van Nederland, degenen die ingeschreven staan voor een sociale huurwoning, niet het slachtoffer van een genereus toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen aan statushouders?

Alvast dank voor de beantwoording, die hopelijk een bijdrage levert aan het oplossen van de sociale woningnood.

Nico Uppelschoten. Fractievoorzitter PVV Drenthe."

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen