PVV: "Groei van wolvenaantallen"

Gepubliceerd op: 06 september 2022 15:09

Op 6 september heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over de groei van wolvenaantallen.

"Het wolvenprobleem wordt met de dag ernstiger. Niet alleen weerloze schapen maar ook koeien, kalfjes en paarden worden in toenemende mate aangevallen en regelmatig met de dood tot gevolg. In augustus is het landelijke aantal incidenten opgelopen tot 52, in Groningen, Friesland en Drenthe tot 42. Dit betekent dat er letterlijk elke dag wel een schaap, koe of paard het slachtoffer is van de vraatzucht van wolven. Inmiddels zijn het niet meer enkele loslopende wolven maar heeft zich o.a. in het Drents-Friese Wold al een wolvenpaar met jongen gevestigd. De genomen maatregelen als wolf werende hekken, zelfs met hogere spanning of grotere hoogte, zijn niet in staat de aanvallen tegen te houden. Dit roept niet alleen bij de PVV maar bij heel veel inwoners van Drenthe vragen op of het zo wel verder kan. Het mag toch niet zo zijn dat we moeten wachten tot een mens het slechtoffer wordt? Wolven zijn al 150 jaar uit Nederland verdwenen en inmiddels is ons land, ook Drenthe, zo vol gebouwd en overbevolkt, dat er geen plaats meer is voor echte wilde grote dieren als de wolf. De huidige wettelijke bescherming die de wolf geniet, zal voor de wolf buiten werking moeten worden gesteld.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • Is het college van GS op de hoogte van deze toename van de aanvallen en de ernst ervan op schapen, koeien en paarden? 
  • Het is duidelijk dat de, door de boeren genomen maatregelen in afstemming met de Provincie, niet afdoende zijn. Deelt GS deze mening, zo nee, waarom niet?
  • Gelet op de toename en de ernst van de aanvallen, is de PVV van mening dat boeren de vrijheid moeten krijgen om zwaardere middelen in te zetten om wolven te verjagen uit hun gebied. Is GS dit met ons eens, en zo nee, waarom niet?
  • Is het college van GS op de hoogte van een concrete aanvraag van het Rijk om bij de Europese Unie aan te dringen op het geheel of gedeeltelijk opheffen van de bescherming van de wolf? 

Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten"