PVV: "COA-vestigingen"

Gepubliceerd op: 06 september 2022 15:09

Op 6 september heeft de PVV-fractie vragen gesteld over COA-vestigingen.

"Nederland wordt geconfronteerd met de ene crisis na de andere. De hele bevolking lijdt daaronder of gaat er nog onder lijden. Toch lijkt het of de buiten slapende asielzoekers een nog groter probleem zijn, zoals het door o.a.de pers voor het voetlicht wordt gebracht. Dusdanig dat het paniekerig opererende kabinet steeds meer naar ondemocratische middelen grijpt om het tij te keren. Gemeente- en Provincie besturen worden gepasseerd om de "problemen" op te lossen. Ons inziens had de situatie in o.a. Ter Apel voorkomen kunnen worden door te erkennen dat Nederland deze toestroom van asielzoekers niet aan kan, te meer omdat 95% geen echte vluchtelingen voor oorlogsgeweld e.d. zijn. Halfslachtigheid in het beleid enerzijds en een steeds uitdijende "hulpindustrie" anderzijds zijn andere factoren die de aanzuigende werking beïnvloeden. Wij vrezen dat veel inwoners van Drenthe niet alleen te maken krijgen met schier onbetaalbare prijzen voor energie en levensonderhoud maar ook met achterstelling bij het verkrijgen van een dak boven hun hoofd.

Vraag 1: Is het bij G.S. bekend of er in Drenthe al gewerkt wordt aan aankopen of Huurconstructies t.b.v. asielzoekers zoals in Tubbergen? Zo ja, waar?
Vraag 2: Is G.S. met ons van mening dat het Provincie bestuur ten alle tijden op moet komen voor de belangen van de inwoners van Drenthe? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3: Is G.S. met ons van mening dat de regering de Provincie c.q. gemeenten nooit dwingend kan voorschrijven om asielzoekers onderdak te verschaffen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de PVV,

Nico Uppelschoten"