search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Bomenkap"

Op 13 juni heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over bomenkap.

"Burgers komen steeds meer in verweer tegen de in hun ogen onterechte en ongebreidelde bomenkap die er in Drenthe plaatsvindt. Het Dwingelderveld, Het Strubben/Kniphorstbos, Drents Friesewold en zelfs het Balloƫrveld zijn daar voorbeelden van. Ook in het kader van de onveiligheid op de zgn. N-wegen zouden de bomen langs de weg de grote boosdoener zijn. De PVV vindt een goede, snelle en veilige verbinding belangrijk en pleit daarom o.a. voor verbreding en/of verbetering van de doorgaande wegen (bv. de N34 over de hele lengte) maar wil dat de mooie bomen- allee's op de secondaire wegen behouden blijven. Mede daarom stelt de PVV de volgende vragen:

  • De PVV vindt dat er soms te snel en/of onterecht bomen worden verwijderd, bv. omdat ze ziek zouden zijn zoals bv. in Veenhuizen waar bewoners met succes hebben geprotesteerd; bent u er mee eens dat dergelijke besluiten in het verleden soms te snel en soms onterecht zijn genomen?
  • De PVV vindt het niet juist dat er bomen worden gekapt, omdat de trend op dat moment is dat er bv. meer "zichtlijnen" of ruimte moet komen, dus vanwege het landschappelijk aspect. Bent u het ermee eens dat landschappelijke aspecten onvoldoende reden zijn om bomen te kappen? Zo nee, waarom niet?
  • Het is begrijpelijk dat bv. Staatsbosbeheer onderhoud doet maar zouden we niet terughoudend moeten zijn om bomen te kappen, zelfs als het een productiebos betreft? Zij hebben toch genoeg andere inkomsten?
  • Langs een groot aantal secundaire wegen in Drenthe staan schitterende bomenrijen, die het mooie Drentse landschap kenmerken. Zijn er plannen om bomen te kappen langs genoemde wegen vanwege de veiligheid en zo ja, waar?
  • Hoewel veiligheid (ook op de weg) voor de PVV erg belangrijk zijn, lijkt het ons absurd als om die reden grote hoeveelheden bomen langs genoemde wegen verwijderd zouden worden. Bent u het daarmee eens en zo nee waarom niet?
  • Als het terugdringen van de CO2 uitstoot zo belangrijk is en zelfs een Provinciaal doel zou het dan niet logisch zijn dat we zoveel mogelijk bomen behouden? Zij nemen toch juist die CO2 op.

Namens de fractie van de Partij Voor de Vrijheid,

Ad van Berkel"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen