PVV: "bericht IMG m.b.t. abrupte wijziging van de schaderegeling t.g.v. bodembeweging door gaswinning"

Gepubliceerd op: 19 mei 2021 19:05

Op 19 mei heeft de fractie van de PVV vragn gesteld over het bericht van IMG m.b.t. abrupte wijziging van de schaderegeling t.g.v. bodembeweging door gaswinning.

"Maandagmorgen 17 mei heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen besloten de lopende schaderegeling op basis van de omgekeerde bewijslast zo aan te passen dat niet alleen nieuwe schademeldingen maar ook lopende schademeldingen op een andere wijze beoordeeld gaan worden. Er gaan vaste criteria gebruikt worden waarbij een zogenaamde 'gereedschapsbox' de basis vormt. Daarmee moeten de experts aan de hand van vaste criteria gaan beoordelen of er sprake is van aardbevingsschade. Op deze wijze wordt essentieel getornd aan het bewijsvermoeden dat in de afgelopen tijd de basis vormde. De indruk wordt gewekt dat de trage schadeafhandeling en het verschil tussen de verschillende expertisebureaus heeft geleid tot een stuwmeer aan lopende dossiers en dit, in combinatie met de problematiek van de NAM die niet wil betalen, het IMG gebracht heeft tot het terugdraaien van de bestaande schaderegelingsprocedure en waarschijnlijk ook tot een lager schadebedrag. Dit heeft niet alleen effect op de schade die volgt uit het Groningse gasveld en ook Noord-Drenthe raakt, maar dit gaat ook gelden voor de gasopslag in Norg en omgeving. Het gevolg zal zijn dat er een behoorlijke ongelijkheid gaat ontstaan tussen bewoners met dezelfde schade maar op de oude of de nieuwe wijze afgewikkeld.

De PVV is van mening dat deze abrupte wijziging in de schaderegeling niet gewenst is en pleit daarom voor terugkeer naar de omgekeerde bewijslast.
Daarom de volgende vragen:

  • Is GS het eens met de PVV dat deze situatie in Noord-Drenthe niet gewenst is en dat teruggekeerd zou moeten worden naar de oude situatie met de omgekeerde bewijslast (bewijsvermoeden)? 
  • Indien ja, welke stappen gaat GS dan nemen tegen dit besluit?

Nico Uppelschoten.
Fractievoorzitter PVV Drenthe"