search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA "Inkoop van duurzame energie door provincie en gemeente"

Op 1 december heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over inkoop van duurzame energie door provincie en gemeente.

"Eerder dit jaar stelde de Statenfractie van de PvdA vragen over de inkoop van duurzame energie door de provincie en de Drentse gemeenten. In de GS-besluitenlijst van 28 november 2017 wordt gemeld dat de lening aan Noordelijk Lokaal Duurzaam wordt verlengd. De reden hiervan is het uitblijven van voldoende inkomsten om de lening terug te kunnen betalen. De PvdA Statenfractie is blij met dit collegebesluit, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de toekomst van NLD.

Tegelijkertijd meldt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe op haar website dat de energiecontracten van de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe eind 2018 aflopen. Daarnaast zijn er nog 2 optiejaren. In de beantwoording van het College van GS van 20 juli 2017 wordt gesproken over een contract tot eind 2020 met 2 extra optiejaren. Mochten de gegevens juist zijn van de NMF dan dient het contract in 2017 te worden opgezegd, om inkoop van lokale duurzame energie vanaf 2019 mogelijk te maken.

Deze gegevens leiden bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

  • Kunt u aangeven welke gegevens rondom het energiecontract juist zijn? Is de einddatum van het contract (zonder optiejaren) 2018 of 2020?
  • Indien de einddatum van 2018 juist is, bent u dan bereid om het huidige energiecontract op te zeggen in 2017 en een nieuwe aanbesteding in 2018 op te starten? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid tijdens het bestuurlijk overleg met de Drentse gemeenten te pleiten voor een nieuwe aanbesteding waar lokale duurzame energie een belangrijke wegingsfactor wordt? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het eens met de PvdA-fractie dat het aanbesteden aan een lokale duurzame partij zorgt voor een positieve impuls voor bijvoorbeeld NLD waarbij verdere leningen of subsidies overbodig worden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet, namens Statenfractie PvdA Drenthe,

Peter Zwiers

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen