search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: Certificaten groen gas

Op 16 juli heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van certificaten voor groen gas.

"In het Dagblad van het Noorden lezen we over een gezamenlijke brief van de gemeenten De Wolden, Hardenberg en Staphorst en netwerkbeheerder Rendo aan de Tweede Kamer. Zij pleiten in deze brief onder andere tegen het gebruik van certificaten voor groen gas vanuit andere regio's in Nederland.

Tijdens de behandeling van motie 2018-08 is gesproken over het kopen van groene certificaten door de provincie Drenthe.
Provinciale Staten sprak in meerderheid uit dat de provincie een voorbeeldrol heeft en certificaten niet bijdragen aan extra opwekking van duurzame energie.

De Statenfractie van de PvdA Drenthe is van mening dat handel in certificaten niet bijdraagt aan de verduurzaming van Nederland en alleen zorgt voor een papieren oplossing. Zij steunt de brief van de gemeentenen Rendo om dit een halt toe te roepen en het Drentse groene gas voor de eigen regio te benutten.

De PvdA Statenfractie heeft hierover de volgende vragen:

  • Bent u benaderd als mede-ondertekenaar van de brief? Indien ja, kunt u aangeven waarom u deze brief niet hebt ondersteund?
  • Bent u het eens met de PvdA-fractie dat steun aan deze brief gewenst is?
  • Bent u het eens met de PvdA-fractie dat handel in certificaten geen onderdeel mag zijn om de duurzame doelstellingen te halen?
  • Bent u bereid dit met alle deelnemende partijen aan de RES in de RES te borgen?

Vriendelijke groet,
Peter Zwiers, Statenlid voor de PvdA"

Betrokken statenleden

P.a. Zwiers
P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen