search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Voorgenomen herstructurering kraamzorg Treant"

Op 21 februari heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de voorgenomen herstructurering kraamzorg Treant.

"In een artikel van 19 februari j.l. op RTV Drenthe en een artikel in het Dagblad van het Noorden van 20 februari wordt bericht over het voornemen van de Treant Zorggroep om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in haar ziekenhuizen te concentreren op één locatie, namelijk in het ziekenhuis in Emmen.

De aanleiding hiervoor is het schrijnende tekort aan kinderartsen en aangescherpte landelijke regelgeving voor de waarborging van kwaliteit, waardoor de kraamzorg in de ziekenhuizen van zowel Hoogeveen als ook Emmen onder druk is komen te staan. In de geschetste scenario´s zou eerst de kraamafdeling in Stadskanaal verdwijnen, waar de gemeenteraad van Stadskanaal zich al tegen heeft uitgesproken. Maar het is in het licht van deze plannen niet ondenkbeeldig dat ook bevallen in Hoogeveen binnenkort niet meer mogelijk zal zijn.

Mijn fractie maakt zich ernstige zorgen over de spreiding van goede en bereikbare verlosafdelingen in Zuidwest-Drenthe. Bij de sluiting van de afdeling verloskunde in Meppel in 2012 werd gesproken van een ´verantwoorde stap´, aangezien bevallingen nog steeds in Zwolle of Hoogeveen konden plaatsvinden. Mocht de afdeling verloskunde in Hoogeveen daadwerkelijk sluiten, dan moeten aanstaande moeders in Zuidwest-Drenthe hetzij naar Zwolle, dan wel naar Emmen om te bevallen. In het geval van complicaties worden de aanrijtijden vanaf het platteland in Zuidwest-Drenthe onverantwoord lang.

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Is het College met de PvdA van mening, dat bereikbare geboortezorg een belangrijke voorziening is om de leefbaarheid op het platteland te waarborgen?
  • Heeft het College van GS zicht op de mogelijke implicaties van de door de Treant Zorggroep geschetste scenario´s voor de herstructurering van de verloskundige zorg binnen haar ziekenhuislocaties, met name ten aanzien van de aanrijtijden en dus de bereikbaarheid van deze vorm van zorg vanuit Zuidwest-Drenthe?
  • Welke stappen heeft het College van GS gezet sinds de laatste ontwikkelingen rondom de problemen binnen de Treant-zorggroep voor wat betreft de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde, zoals besproken in de vergadering van PS d.d. 13-12-2017?
  • Kan het College van GS inzicht geven in de resultaten van de gesprekken die zij met de betrokken partijen, verenigd in de Zorgtafel Drenthe, heeft gevoerd?

De PvdA-fractie wacht met belangstelling de beantwoording van deze vragen af.

Hoogachtend,

Rudolf A.A. Bosch

PvdA-Statenfractie Drenthe"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen