search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Uitlatingen in pers over windenergie"

De PvdA heeft op 1 oktober schriftelijke vragen gesteld over de uitlatingen in de pers over windenergie.

"Voor de realisatie van windparken in de gemeenten Borger‐Odoorn en Aa en Hunze met een totale omvang van 150 MW met 50 turbines is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk. Het concept‐ontwerp inpassingsplan is toegezonden aan de Provincie en de beide gemeenten voor het indienen van zienswijzen. In tegenstelling tot de inbreng van het College van GS (uw brief van 15 januari 2015) bevat het concept‐ontwerp een dubbele lijnopstelling bij Drouwenermond en zijn er ook turbines voorzien in het LOFAR‐gebied. Een draagvlakonderzoek in deze twee gemeenten en Stadskanaal toont aan dat 77% van de respondenten bezwaar heeft tegen windmolens. In het collegeakkoord is over windenergie het volgende afgesproken: ' We houden ons aan de afspraken met het Rijk dat we in Drenthe 285,5 megawatts windenergie leveren. Ondanks het feit dat het Rijk voor haar deel een ontwerpplan gaat maken doen wij ons uiterste best het Rijk er van te overtuigen een plan te maken dat meer recht doet aan de belangen van de omwonenden.' 

In het Dagblad van het Noorden van 29 september 2015 verscheen een artikel met de kop: 'Provincie wil geen windmolens in Meppel.' Verderop in het artikel wordt aangegeven dat er een gesprek is geweest tussen gedeputeerden en het College van B en W van Meppel. Daarbij zou aan de orde zijn geweest 'dat het beleid dat windmolens tot 2020 onmogelijk maakt van kracht blijft, ondanks dat Meppel zichzelf als locatie heeft aangeboden'.

In een bericht op RTV Drenthe van 1 oktober 2015 luidt de kop: 'Gedeputeerde vindt draagvlak voor komst windmolens niet nodig.' Bij het nieuwsbericht is een onderdeel te zien van een uitzending van het NCRV programma De Monitor waarin dhr. Stelpstra betoogt dat er niet altijd draagvlak kan zijn en dat dat ook niet hoeft. Over deze ontwikkelingen stellen wij het College van GS de volgende vragen:

  1. Is het College met ons van mening dat de afspraken in het collegeakkoord gericht zijn op het meer recht doen aan de belangen van omwonenden en dat draagvlak daar een onderdeel van is?
  2. Is het College met ons van mening dat uitspraken over het al of niet plaatsen van windmolens op andere locaties in Drenthe prematuur zijn nu de inpassingsprocedure in de Veenkoloniën nog niet is afgerond?
  3. Kan het College ons informeren over de acties die zijn ondernomen wat betreft de uitvoering van de moties over de gezondheidsaspecten, de participatie van bewoners, de communicatie, de toepassing van de modernste technieken.
  4. Op welke wijze gaat het College 'zijn uiterste best doen om het Rijk er van te overtuigen een plan te maken dat meer recht doet aan de belangen van de omwonenden'.

Namens de fractie van de PvdA

Roelie Goettsch, fractievoorzitter

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen