search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Transferium De Punt"

Op 18 september heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het Transferium De Punt.

"Het beoogde transferium bij De Punt blijft de gemoederen bezighouden. Afgelopen week is de discussie over het te wijzigen bestemmingsplan door de gemeenteraad van Tynaarlo verdaagd. En eveneens deze week is een nieuwe situatie ontstaan die de voortgaande discussie in een nieuw daglicht plaatst. Wij hebben vernomen dat de locatie van de scheepswerf van Beuving te koop komt. Deze is qua bestemming geschikt voor verkeer en bedrijf. De PvdA lijkt het alleszins de moeite waard om te onderzoeken of deze locatie een alternatief kan zijn voor de grootschalige investering ter hoogte van De Punt die nu is voorzien.

Onze fractie heeft daarover de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  • Bent u op de hoogte van het feit dat de scheepswerf van Beuving te koop is gekomen?
  • Bent u bereid te onderzoeken of deze locatie een alternatief kan zijn voor de beoogde locatie van een transferium?
  • Indien kansrijk bent u bereid om de oorspronkelijke plannen voor het transferium in heroverweging te nemen?
  • Zo ja, wanneer denkt u Provinciale Staten daarover te kunnen informeren?
  • Zo nee, waarom niet?

Hendrikus Loof

PvdA Statenfractie"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen