search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande bouw"

De fractie van de PvdA heeft op 28 augustus schriftelijke vragen gesteld over o.a. de verduurzaming van de woningvoorraad van Drenthe.

"Op 10 juni jongstleden stond de 'Afronding noordelijk Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande bouw (SEBB) op de agenda van de commissie OGB als ingekomen stuk. Destijds was de portefeuillehouder niet aanwezig, waardoor wij onze vragen schriftelijk stellen.

De PvdA Drenthe hecht grote waarde aan het energie‐efficiënt maken van de Drentse woningen. De resultaten van de SEBB lijken positief, hoewel het aantal woningen achter is gebleven op de doelstelling. Echter ook het economische effect, 850 directe en indirecte arbeidsplaatsen, is een resultaat om trots op te zijn. Het vervolg is daarentegen nog niet helder. De gehanteerde aanpak wordt doorontwikkeld en de opgedane kennis wordt benut in nieuwe projecten, zo valt te lezen.

In een rapport van Natuur & Milieu van juli jongstleden zijn de resultaten van zonne‐energie per gemeente op een rij gezet. Hierin scoren met name de oostelijke Drentse gemeenten erg goed, maar ook is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen:

  1. Deelt u de mening van de PvdA‐fractie dat de verduurzaming van de woningvoorraad van Drenthe een hoge prioriteit moet hebben op de energieagenda?
  2. Kunt u aangeven welke concrete stappen er worden gezet om te komen tot concrete maatregelen om de Drentse woningvoorraad te verduurzamen?
  3. Kunt u aangeven hoe u Provinciale Staten wilt betrekken bij het opstellen van deze energieagenda?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,
Peter Zwiers & Hendrikus Loof"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen