search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Steun Drentse poppodia"

Op 26 januari heeft de PvdA-fractie vragen gesteld over provinciale steun voor Drentse poppodia.

"De PvdA wil dat het in stand houden van een goede culturele ruggengraat ten grondslag ligt aan het cultuurbeleid in Drenthe. Daarbij horen ook een aantal cultuurpodia waar beginnende (Drentse) artiesten en bands zich kunnen presenteren: ook jong aanstormend muzikaal talent verdient een serieus podium. Bied hen de faciliteiten en de kansen om zich te ontwikkelen, hun muziek, cabaret, dans of ideeën uit te dragen en daarmee hun steentje bij te dragen aan een dynamisch en bruisend Drenthe. Een gevarieerd cultuuraanbod dat jong en oud bindt aan Drenthe is goed voor het op de kaart zetten van Drenthe. De PvdA‐statenfractie vroeg al eerder aandacht voor de positie van de poppodia in Drenthe en wist zelfs de Statenzaal in het provinciehuis in Assen al een paar maal als podium voor aanstormend Drents talent beschikbaar te stellen.

Uit de berichtgeving van RTV Drenthe van 25 januari j.l. blijkt dat, ondanks het aanwezig zijn van een aantal cultuurpodia in Drenthe (zoals VanSlag in Borger en Apollo in Emmen), het ontbreken van een landelijke erkenning als poppodium voor de Drentse cultuurpodia een negatief effect heeft op hun naamsbekendheid. Daarmee lopen de Drentse podia niet alleen boekingen van landelijke boekingsbureau's en bekende bands mis, maar grijpen ze ook naast een aantal subsidies, zoals de subsidie die het Fonds Podiumkunsten uitkeert aan erkende cultuurpodia.

De PvdA Drenthe wil dat de provincie vanuit haar cultuurbeleid ook een coördinerende en faciliterende rol speelt ten aanzien van initiatieven die de podiumkunsten en muziekcultuur in Drenthe verstevigen. Kunst & Cultuur Drenthe zou hierbij wat mijn fractie betreft een leidende rol kunnen spelen.

Vandaar dat onze fractie de volgende vragen heeft aan uw college:

  1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving rondom de Drentse poppodia door RTV Drenthe van 25 januari j.l.?
  2. Bent u met ons van mening dat Drenthe gebaat is bij een aantal goed herkenbare cultuurpodia die een podium bieden voor jong talent en muziekcultuur in Drenthe?
  3. Ziet u net als ons de erkenning van Drentse cultuurpodia als landelijk erkende poppodia als kans voor een solide positie van de Drentse podia als culturele attractiepolen binnen de provincie?
  4. Bent u bereid om vanuit de provincie het streven van de Drentse poppodia voor de erkenning als landelijk poppodium actief te ondersteunen c.q. te faciliteren? Zo nee: waarom niet?

Hoogachtend,

namens Statenfractie PvdA Drenthe,

Rudolf Bosch & Ralph du Long"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen