search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "rapport armste Nederlanders draaien op voor het klimaatbeleid"

Op 21 april heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het rapport van CE Delft en een NOS-artikel: armste Nederlanders draaien meeste op voor het klimaatbeleid.

"Op 19 april heeft CE Delft een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat de arme mensen in Nederland relatief het meest bijdragen een duurzaamheid, terwijl de rijke mensen het meest profiteren van subsidies voor duurzaamheid. Onder andere de NOS wijdt hier een artikel aan met de titel 'Armste Nederlanders draaien meeste op voor het klimaatbeleid'.

Enerzijds komt dit doordat arme mensen relatief meer kwijt zijn aan hun vaste lasten, waaronder hun energierekening. Daardoor raken energiebelastingen in verband met het klimaatbeleid arme mensen het meest. Subsidies komen met name terecht bij de rijke mensen. Zij kunnen de investeringen in duurzaamheid veroorloven en weten daarbij ook de verschillende regelingen te benutten. Het arme deel van de bevolking heeft minder financiële ruimte om te investeren in duurzaamheid en profiteert daardoor niet mee van de beschikbare subsidies.

De PvdA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Uitvoering op deze wijze ondermijnt het draagvlak om te werken aan het klimaatbeleid onder een groot deel van de bevolking, terwijl er wel een grote maatschappelijke uitdaging ligt om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarnaast is de PvdA van mening dat klimaatbeleid nimmer een rol mag spelen in het vergroten van inkomensverschillen.

Dit gegeven leidt bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van het rapport van CE Delft 'Wie profiteert van het klimaatbeleid?' en het bijbehorende artikel?
  • Bent u het eens met de PvdA-fractie dat het onwenselijk is dat arme mensen relatief een hogere bijdrage leveren aan het klimaatbeleid dan rijke mensen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het eens met de PvdA-fractie dat invulling op deze wijze leidt tot minder draagvlak voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u aangeven hoe de Drentse energieagenda zich verhoudt tot het landelijke rapport?
  • Bent u bereid bij nieuwe klimaatinstrumenten te kijken in hoeverre deze toegankelijk zijn voor mensen met lagere inkomens?

Met vriendelijke groet, namens de Statenfractie PvdA Drenthe,

Peter Zwiers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen