search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Procedure bezwaar gaswinning Wapse"

Op 31 juli heeft de PvdA Statenfractie schriftelijke vragen gesteld over de gaswinning bij Wapse en de hierbij horende bezwaarprocedure.

"Afgelopen week liet het Ministerie van Economische Zaken weten dat Vermillion de gaswinning mag verdrievoudigen bij Wapse. Minister Henk Kamp heeft ingestemd met het nieuwe winningsplan.

De PvdA vindt deze keuze op dit moment ongewenst, omdat er nog veel onduidelijk en niet geregeld is wat betreft de schadeafhandeling. Dat dient wat de PvdA betreft eerst geregeld te zijn, alvorens er nieuwe vergunningen voor gaswinning worden verstrekt.

De Statenfractie van de PvdA heeft ook kennis genomen van de duur van de bezwaarprocedure. Deze loopt tot 1 september. Daarmee is de bezwaarprocedure bijna identiek aan de zomervakantie in het noorden. Een periode waarin men veelal afwezig is en het nieuws minder goed volgt. Ondanks dat een aantal betrokkenen is geïnformeerd door het Ministerie, vindt de PvdA het onjuist om een dergelijke procedure over zo'n gevoelig onderwerp in een zomervakantie te laten vallen.

Dit gegeven leidt bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

  1. Bent u het eens met de PvdA Statenfractie dat de keuze om de bezwaarprocedure in de zomervakantie te laten vallen, een ongewenste keuze is? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid de bezwaren, zoals de PvdA-fractie deze heeft, over te brengen aan de Minister en te pleiten voor verlenging van de bezwaarprocedure? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid met de Minister te bespreken dat dergelijke procedures in de toekomst niet meer in de zomervakantie worden gepland?

Met vriendelijke groet, namens de Statenfractie PvdA Drenthe,

Peter Zwiers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen